NIEDZIELA TRÓJCY ŚWIĘTEJ  28 maja 2023

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

 1. Dzisiaj, w uroczystość Trójcy Przenajświętszej, ze szczególną czcią Kościół wypowiada modlitwę: „Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu…”. Warto też zdać sobie sprawę, że ile razy świadomie i pobożnie wykonujemy znak krzyża, modlitewnie wielbimy Trójcę Przenajświętszą – jednego Boga w trzech Osobach. Jeśli dzisiaj człowiekowi, nawet chrześcijaninowi, trudno pojąć tę prawdę, tym bardziej módlmy się o mądrość Bożą i o światło Ducha Świętego. Oby wszystko w naszym życiu było czynione na chwałę Trójcy Świętej!
 2. Z inicjatywy metropolity warszawskiego księdza kardynała Kazimierza Nycza od 2008 roku pierwsza niedziela czerwca obchodzona jest jako Dzień Dziękczynienia. Przede wszystkim dziękujemy naszemu Ojcu w niebie za dar odkupienia. Ale jednocześnie dziękujemy sobie wzajemnie za wszelkie gesty dobroci i braterskiej solidarności.
 3. Dziękujemy sprzątającym kościół – byli to – Magdalena Pożoga, Agata Klamczyńska, Maria Świetlik, Damian Rdzanek, sprzątający oraz Elżbieta Krysiak i Zbigniew Dyk złożyli ofiarę na kwiaty. Modlimy się za Was podczas nowenny do Matki Bożej Nieustającej pomocy w środę. Do sprzątania kościoła na sobotę na g. 9.00 zapraszamy kolejne rodziny. Zapraszam też w sobotę kolejne osoby do segregacji  śmieci przy cmentarzu.
 4. We wtorek o 17.00 będzie bierzmowanie naszej młodzieży w kościele w Świętomarzy. Proszę o modlitwę za naszą młodzież
 5. W czwartek, 8 czerwca, będziemy obchodzili uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, popularnie zwaną świętem Bożego Ciała. Przez udział w procesji wyznajemy naszą wiarę w realną obecność Chrystusa w Chlebie eucharystycznym. Msze Święte tego dnia według następującego porządku 8.00, 10.00 . Procesja eucharystyczna do czterech ołtarzy po Mszy Świętej o godz. 10.00. Prosimy o przygotowanie ołtarzy
 6. Ołtarz nr 1 -obok Mariana Dyk, ubiera Tarczek Dolny od Jerzego Wojteczka do Roberta Strąk
 7. Ołtarz nr 2 obok Elżbiety Sepioło, ubiera Tarczek Nowa Wieś
 8. Ołtarz nr 3 obok krzyża przy wejściu na "drogę królewską" ubiera Tarczek Górny od Mariusza Goździa do Mariana Rachtana
 9. Ołtarz nr 4 obok kościoła ubiera Tarczek Górny od Krzysztofa Pytla do Serwickich
 10. Proszę o udekorowanie okien w całej parafii, zwłaszcza na trasie procesji, na znak naszego szacunku dla Chrystusa Eucharystycznego, który chce być obecny szczególnie w dniach oktawy blisko każdego z nas. Proszę o asystę Straży, panów do baldachimu, asystę Pań do niesienia feletronów, dziewczynki do sypania kwiatów, dzieci, które przyjęły I Komunię Św., poczty sztandarowe,
 11. Nabożeństwo czerwcowe z Litanią do Serca Pana Jezusa codziennie po Mszy Świętej o godz. 18:00. Serdecznie zapraszamy, aby poprzez litanijne wezwania przepraszać Boga za nasze grzechy i niewierności.
 12. Od piątku w Oktawie Bożego Ciała codzienną Eucharystię z nieszporami o Najświętszym Sakramencie łączyć będziemy z procesją wokół Kościoła o godz: 18:00
 13. Zapraszamy też na spotkania Legionu Maryi - wspólna modlitwa zawsze w środę po Mszy świętej
 14. Zapowiedzi: w związek małżeński mają zamiar wstąpić – Dominik Wojteczek – kawaler z Tarczka i Agnieszka Kogut, panna z par. Łagów – zapowiedź druga.
 15. Zmarł Stefan Dyk ze Śniadki – pogrzeb w poniedziałek o 13.00. pomódlmy się za jego duszę.
 16. Codziennie odbywa się wystawienie Najświętszego Sakramentu (Adoracja) poniedziałek, czwartek – po Mszy św; piątek, sobota - 20.00; niedziela o 15.00  - zapraszamy

 

 1. PRASA

W najnowszej „NIEDZIELI” – Ciało i Krew - W jaki sposób w chlebie i winie jest obecny Jezus? Utożsamienie połamanego do jedzenia chleba z ciałem Chrystusa wymyka się objaśnieniom, choć teologia próbuje je podejmować. W Uroczystość Bożego Ciała stawiamy to ważne pytanie.

W najnowszym „Gościu Niedzielnym” między innymi:
Kapłan na dzisiejsze czasy
 [Bogumił Łoziński]
Duży spadek powołań w Kościele katolickim w Polsce jest faktem. W ciągu ostatnich pięciu lat liczba kleryków na wszystkich latach kształcenia zmniejszyła się o ok. 35 proc. Spadek powołań doprowadził do łączenia się seminariów duchownych, a jednocześnie wdrażane są nowe zasady formacji kapłańskiej. Bogumił Łoziński sprawdza, czy nowe formy pomogą kształcić kleryków potrafiących odpowiedzieć na wyzwania współczesności.

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO 28 maja 2023

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 1. W dzisiejszą uroczystość Zesłania Ducha Świętego, nazywaną w Polsce Zielonymi Świątkami, kończy się okres Wielkanocy. Kościół modli się: „Panie, nasz Boże, spraw, aby zgodnie z obietnicą Twojego Syna Duch Święty dał nam głębiej zrozumieć tajemnice Eucharystii i doprowadził nas do całej prawdy”. On umacnia to, co słabe, prostuje to, co błędne, rozgrzewa oziębłe i przynosi błogosławieństwo pokoju. A my, poddając się Jego światłu i Jego ciepłu, jak uczniowie zgromadzeni wokół Maryi w Wieczerniku, możemy o tym zaświadczyć w codziennym życiu. Nie lękajmy się, On wszystkiego nas nauczy. Tylko otwórzmy się na Jego światło i pamiętajmy, że każda Eucharystia jest wciąż dokonującą się Pięćdziesiątnicą!
 2. Dziękujemy sprzątającym kościół – byli to – Anna Wilczyńska, Anna Wrona, Małgorzata i Mirosław Głuszek, Monika Sitek, Alicja Pokrzywka, Czesława Strąk, Zdzisław Krysiak, sprzątający złożyli ofiarę na Kościół  50. Modlimy się za Was podczas nowenny do Matki Bożej Nieustającej pomocy w środę. Do sprzątania kościoła na sobotę na g. 9.00 zapraszamy kolejne rodziny. Taca gospodarcza wyniosła – 2624 zł
 3. Dziś poświęcenie pól w kolejności: Tarczek Górny od strony

Świętomarzy przed Państwem Serwickimi (16.30); Tarczek Górny krzyżówka

przed Państwem Wolskimi(16.45), Tarczek Dolny obok figurki przy skręcie do

Kościoła(17,00), Tarczek Dolny (od strony Bodzentyna) przy krzyżu (17.15),

Tarczek Nowa Wieś obok figurki (17.30). Druga koło Wilczyńskich (17.45)

Śniadka, koło Gałków (18.00), Śniadka Pierwsza (godz. 18.15), koło Poznańskich (18.30), Śniadka Trzecia koło krzyża (18.45), Parcele (19.00), Trzcianka (19.15)

 1. We wtorek o 19:00 krąg biblijny - na spotkaniu odczytujemy fragment Pisma Świętego, który jest punktem wyjścia naszych rozmów. Zapraszamy
 2. Zapraszamy też na spotkania Legionu Maryi - wspólna modlitwa zawsze w środę po Mszy świętej
 3. Wczoraj gościliśmy chór muzyki dawnej Schola Cantorum Kielcensis – kameralny zespół wokalno-instrumentalny działający przy Bazylice Katedralnej w Kielcach, który wykonuje śpiew gregoriański, monodię i polifonię sakralną, promujemy muzykę dawną i grę na cytrze. Chór wykonywał utwory o zmartwychwstaniu Chrystusa podczas nabożeństwa „Drogi Światła”
 4. Jutro, w poniedziałek, 29 maja (tradycyjnie drugi dzień Zielonych Świąt), obchodzimy święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Podczas Soboru Watykańskiego II biskupi polscy złożyli w Stolicy Apostolskiej prośbę o ogłoszenie Najświętszej Maryi Panny Matką Kościoła i oddanie całej ludzkości Jej Macierzyńskiemu Sercu. Zamykając drugą sesję soborową, papież Święty Paweł VI ogłosił Maryję Matką Kościoła. Poniedziałkowe święto podkreśla rolę, jaką Maryja pełni w historii zbawienia i w mistycznym Ciele Chrystusa – Kościele.
 5. W środę, 31 maja, przypada święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Ona jest świątynią Ducha Świętego od chwili Zwiastowania i niesie go innym, jak swojej krewnej – Elżbiecie podczas nawiedzenia, aby mógł się dalej rozlewać na całe stworzenie. W środę nasze prośby składamy u stóp Tej, którą nazywamy Matką naszą najlepszą i Pośredniczką u Boga.
 6. W środę po Mszy św. odbędzie się kolejne zawierzenie Jezusowi przez Maryję.
 7. W tym tygodniu wchodzimy w miesiąc czerwiec poświęcony Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. W naszym kościele codziennie po Mszy o 18.00 będziemy celebrowali nabożeństwa czerwcowe, podczas których śpiewamy Litanię do Serca Pana Jezusa. Licznie uczęszczajmy na te nabożeństwa, aby wynagrodzić Panu Bogu wszystkie nasze grzechy i nieprawości. Podobnie jak w maju, niech ta czerwcowa modlitwa będzie też celebrowana w domach, przy przydrożnych kapliczkach i krzyżach. Jest bowiem wyrazem naszej wiary w wielkie miłosierdzie Boże.
 8. W czwartek, 1 czerwca, będziemy przeżywali święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana. W Kościele w Polsce jest ono obchodzone od 2013 roku. Niech to będzie dzień szczególnej modlitwy naszej wspólnoty parafialnej za powołanych do kapłaństwa, o ich świętość i wytrwałość w kapłańskim posługiwaniu. Naszą modlitewną pamięcią obejmiemy też diakonów i kleryków naszej diecezji, którzy przygotowują się do kapłaństwa.
 9. W obchodzony również w najbliższy czwartek Międzynarodowy Dzień Dziecka na Eucharystię o godz. 18.00 zapraszam przede wszystkim dzieci z rodzicami, aby wspólnie modlić się o czyste i dobre serca dla nich, o ich duchowy wzrost i bezpieczeństwo w trudnych czasach.
 10. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W piątek z posługą duszpasterską udam się do chorych i seniorów naszej wspólnoty parafialnej od godz. 9.00. Przed Mszą o 18.00 okazja do spowiedzi świętej. Pierwszy piątek jest dniem Komunii Świętej wynagradzającej za grzechy osobiste i całego świata. Chrystusa Eucharystycznego możemy przyjąć tylko czystym sercem.
 11. W sobotę nabożeństwo pierwszosobotnie ku czci Matki Najświętszej o godz. 20.00.(Adoracja, spowiedź, różaniec, rozmyślanie). Msza św. wynagradzająca za grzechy przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi o 21.00.
 12. W sobotę przypada też 13. rocznica uroczystej beatyfikacji ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie.
 13. W przyszłą niedzielę, 4 czerwca, będziemy obchodzili uroczystość Najświętszej Trójcy. Jednocześnie będzie to doroczny Dzień dziękczynienia.
 14. Zapowiedzi: w związek małżeński mają zamiar wstąpić – Dominik Wojteczek – kawaler z Tarczka i Agnieszka Kogut, panna z par. Łagów – zapowiedź pierwsza.
 15. Codziennie odbywa się wystawienie Najświętszego Sakramentu (Adoracja) poniedziałek, czwartek – po Mszy św; piątek, sobota - 20.00; niedziela o 15.00  - zapraszamy
 16. PRASA - W najnowszym „Gościu Niedzielnym” min: Sprawa Parakleta W mowie pożegnalnej wygłoszonej w Wieczerniku Jezus obiecuje przyjście Ducha Świętego, który będzie kontynuował Jego dzieło na ziemi. Nazywa Go „innym Parakletem”. Ks. Rafał Bogacki wyjaśnia, dlaczego innym i dlaczego Parakletem?

W najnowszej „Niedzieli” min: Dlaczego warto modlić się do Ducha Świętego? Rola Ducha Świętego jest ogromna – warto to sobie uświadomić w Niedzielę Zesłania Ducha Świętego. On przychodzi przecież do naszych słabych, poranionych grzechem, ogarniętych smutkiem serc, aby je umocnić. Kiedy znajdujemy się w trudnej sytuacji, Duch Święty nas pociesza. Papież Franciszek naucza, że Duch Święty „jest towarzyszem życia, stałą obecnością. Pozostaje, ponieważ naprawdę nas miłuje: nie udaje, że nas kocha, żeby nas potem pozostawić samych w trudnościach”.

Podkategorie