OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 1. Pamiętajmy, że najważniejszym zadaniem w tym świętym czasie Wielkiego Postu jest nasze nawrócenie. Chodzi o nawrócenie we wszystkich wymiarach naszego życia osobistego i społecznego, rodzinnego. Potrzeba wiele pokory i silnej wiary w miłosierdzie Boże. Nawrócenie ma się bowiem dokonać przede wszystkim w naszym sercu.
 2. Przez cały Wielki Post podejmujmy wielkopostną akcję trzeźwości. W tym roku trud związany z abstynencją ofiarujemy w intencji dzieci przygotowujących się do przyjęcia pierwszej Komunii Świętej oraz ich rodzin, aby Chrystus naprawdę i w pełni zamieszkał w ich sercach i aby ta przyjaźń przetrwała wszelkie życiowe próby. Niech nasze rodziny karmiące się jak najczęściej Eucharystią będą prawdziwymi Kościołami domowymi, które będą promieniowały wśród świata żywą wiarą.
 3. Dziękujemy sprzątającym kościół – byli to – Janina Kulik, Daria Redlica, Monika Borkowska, Anna Warzocha, Dorota Ulińska, Monika Kwiecińska, sprzątający  złożyli ofiarę na Kościół  240. Modlimy się za Was podczas nowenny do Matki Bożej Nieustającej pomocy w środę. Do sprzątania kościoła na sobotę na g. 9.00 zapraszamy kolejne rodziny.
 4. Puszka na pomoc Kościołowi w Ukrainie zebraliśmy - 670 zł. Puszka na misje Ad Gentes - 659,5 zł
 5. Od dzisiejszej niedzieli po Mszy świętej będą rozprowadzane czekoladowe baranki Caritas na stół wielkanocny. Minimalna cena jednego baranka wynosi 7 zł. Jest to koszt dziennego posiłku ubogiego dziecka.
 6. W poniedziałek, 13 marca, przypada 10. rocznica wyboru papieża Franciszka na Stolicę Piotrową. Powierzajmy go Opatrzności Bożej oraz opiece Matki Najświętszej w naszych osobistych modlitwach, aby bezpiecznie zdołał przeprowadzić Kościół przez burzliwe współczesne czasy.
 7. Krąg biblijny– w tym tygodniu we wtorek g. 19.00
 8. Zapraszamy też na spotkania Legionu Maryi - wspólna modlitwa zawsze w środę po Mszy świętej
 9. Zapraszamy na nabożeństwo drogi krzyżowej w piątek po Mszy św o 17.00. Będziemy kroczyć śladami Zbawiciela i wchodzić w tajemnice Jego męki i śmierci. Gorzkie Żale w niedzielę o 15.00
 10. W niedzielę 19 marca, przypada uroczystość Świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Liturgicznie będziemy wspominać tego wielkiego patrona w poniedziałek 20 marca. W niedzielę ponowimy na każdej Mszy św. zawierzenie  naszej parafii św. Józefowi.  Po Mszy św.o 12.00 uroczyste zawierzenie osób odbywających 33 dniowe rekolekcje zawierzeniowe św. Józefowi.
 11. Osoby, które nie mogły wczoraj skorzystać w z sakramentu pokuty spowiadam  każdego dnia przed Mszą św. i podczas adoracji w piątki i soboty o 20.00
 12. W przyszłym tygodniu wybieramy się na Drogę Krzyżową na Święty Krzyż – chętnych zapraszamy.
 13. W naszej świątyni wystawiony jest „kosz dobroci”, gdzie można składać produkty żywnościowe i środki czystości, które zostaną przekazane najbardziej potrzebującym rodzinom z naszej wspólnoty i Ukrainy. Dziękujemy za każdy – nawet najmniejszy gest miłosierdzia.
 14. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy otwartości na Boże natchnienia i wzrastania w miłości do Boga i ludzi.
 15. Następna niedziela, taca gospodarcza na chodniki na cmentarzu.
 16. Codziennie odbywa się wystawienie Najświętszego Sakramentu (Adoracja) poniedziałek – czwartek po Mszy św., piątek, sobota  - 20.00, niedziela 15.00. podczas adoracji będziemy odmawiać nowennę przed uroczystością św. Józefa o nawrócenie niewierzących i grzeszników  - zapraszamy
 17. PRASA W Gościu Niedzielnym m.in.:

W trzecim odcinku wielkopostnego cyklu ks. Adam Pawlaszczyk zatrzymuje się nad kolejnym uczynkiem miłosierdzia względem duszy i podpowiada, w jaki sposób powinniśmy radzić wątpiącym.

Czy w zalewie hejtu i nieustannej krytyki nie umknęło nam to, że mamy ogromną łaskę życia w czasach wyniesionych na ołtarze kolejnych biskupów Rzymu? O świętych papieżach XX w.                  Kim są Samarytanie?

W Niedzieli m.in.: Małżeństwo z niewierzącym jest zagrożeniem czy praktyką wynikającą z obojętności religijnej? Jak zapewnić religijne wychowanie dzieci w takiej rodzinie? Do najnowszego numeru dołączony jest bezpłatny dodatek – Poznaj siebie. Rachunek sumienia, który stanowić będzie praktyczną pomoc w przygotowaniu do spowiedzi. W dodatku „Bliżej życia z wiarą”: wyznanie kobiety, którą Bóg wyzwolił z głębokiej depresji i egoizmu, historia mężczyzny, którego życie dowodzi, że z Bogiem jest łatwiej.

 

Duchu Święty, proszę Cię o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych, o dar rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej, o dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary, o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował, o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać, o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością, o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża. Amen.