PONIEDZIAŁEK  03.10.2022r.

 16:00 +Za  Zofię, Pawła, Mariannę  Zagórskich

                                           WTOREK  04.10.2022r.

 16:00 + Za Wojciecha  Różańskiego   - od żony.

                                         ŚRODA 05.10.2022r.  Zbiorowa.  16.00

1.+ Za  Mirosława  Klamczyńskiego   - od rodz. Kisiel i Syst.    

2.+ Za  Leokadię  Syzdół w 1 rocz. śm. i Stanisława, Józefa, Walerii  Syzdół.

3.+ Za   Czesławę  Łukawską   - od rodz. Jaroszów, Drapiszów, Gałków, Dyków, Kwiatków, Wrześniów.

4.+ Za   Wojciecha  Malinowskiego   -od rodz. Wolskich i Orczyków.

                                    CZWARTEK  06.10.2022r.

16:00 +Za  Franciszkę, Wiktorię, Józefa, Michała  Bugajskich. 

                                     PIĄTEK 07.10.2022r.  NMP Różańcowej.    

16:00 +Za  Andrzeja  Pytla.

                                        SOBOTA  08.10. 2022r.  

00:00  + Helenę, Michała, Zofię, Henryka  Różyckich.

                                         NIEDZIELA 09.10.2022r.

08:00 + Za   Mariannę, Antoniego  Grzesik.

10:00 + Za  Śp. Antoniego, Józefę  Staniec.

12:00-   Dziękczynno bł. w podziękowaniu za otrzymane  łaski w  rodzinie.

 

PONIEDZIAŁEK  26.09.2022r. Wsp. Kosmy i Damiana.

18:00 +Za  Jadwigę  Sobalkowską   od Tworogowskich  i Gluzów.

WTOREK  27.09.2022r.

 18:00 + Za Mirosława  Klamczyńskiego   -od rodz. Filipczaków, Miśkiewiczów, Jacków  Pytlów, Majów, Śnieguckich, Kulików.

 

ŚRODA 28.09.2022rZbiorowa.  18.00

1.+ Za  Mirosława  Klamczyńskiego   -od chrześniaka  Andriana.

2.+ Za  Czesławę  Łukawską   -od rodz. Mrozów.

 

CZWARTEK  29.09.2022r. św. Archaniołów Michała, Gabriela, Rafała.

18:00 +Za  rodziców  Adelę, Stanisława  Jarosz, brata  Henryka i zam. z rodz. Jaroszów   i Sokołów   - od Marianny Pietrów z rodz. 

  

PIĄTEK  30.09.2022r.              

18:00 +Za  Zofię  Rachtan, Helenę, Józefa, Mariannę  Jankowskich, Mieczysława  Śmigielskiego.

 

SOBOTA  01.10. 2022r. Pierwsza Sobota.     

18:00  +W  36 rocz. śm. Jana  Garbacza, Krystynę  Garbacz.

21.00 – Wynagradzająca za grzechy przeciw Niepokalanemu Sercu Maryi.

 

NIEDZIELA 02.10.2022r.     

08:00 + Za   Mariannę, Franciszka, Antoninę  Pokrzywków. Stanisława, Jana, Leszka z rodz. Babiarzów.

10:00-- Do Matki Bożej Różańcowej aby obdarzała zdrowiem i pokojem tych którzy wierząc w potęgę modlitwy odmawiają codziennie różaniec. – z. koło Różańcowe za Śniadka.

12:00+ Za Edmunda , Wiktorię , Wojciecha Pokrzywków, Franciszka, Stefana i Mariana Wtorków

INTENCJE

 

PONIEDZIAŁEK  19.09.2022r.

18:00 +Za   Stanisława, Antoninę Kosmala, Bolesława, Władysławę Chrobot, Antoninę Wincentego Biskup i zmarłych z rodz. Ciszewskich

WTOREK  20.09.2022r.

18:00 + Za Mariana, Józefa, Helenę, Jankowskich, zm. z rodz. Rachtanów, Rejów, Poznańskich i Zielińskich.

 

ŚRODA 21.09.2022r.      godz. 18:00   Zbiorowa 

  • + Za Andrzeja Dobruckiego – od rodz.
  • + Mirosława Klamczyńskiego, - od rodz. Filipczaków, Miśkiewiczów, Jackó, Pytlów, Majów, Śnieguckich i Kulików
  • + Mateusza Pokrzywkę,
  • + Czesławę Łukawską – od rodz. Babiarzów

CZWARTEK  22.09.2022r.

18:00 +Za  Krzysztofa i Franciszka Grardyś.

PIĄTEK  23.09.2022r.              

18:00 + Za Ryszarda Dekiel w 10 rocz. śm.

SOBOTA  24.09. 2022r.      

18:00  + Annę Dąbek – od Marty Pytel i Małgorzaty Kałuży

18:00  W 93 rocz urodzin o bł. Boże dla Janiny Pokrzywka i całej Rodziny

NIEDZIELA 25.09.2022r.     

08:00 +  za zmarłych z rodz. Pytlów, Orczyków i Latosińskich

10:00 + Za Krystynę, Franciszka Ponikowskich

12:00 + Włodzimierza Czernikiewiczw 19 rocz. śm., Leszka, Czesławę, Witolda Czernikiewiczów

 

PONIEDZIAŁEK  12.09.2022r.

 18:00 +Za  Jana  Trepkę  w 10 rocz. śm.  Stanisławę Trepka.

 

 WTOREK  13.09.2022r.

 18:00 + Za Mariannę, Bolesława Ambrożek, Annę, Stanisława  Kaczmarczyk,   Edmunda Bracik.

 

 ŚRODA 14.09.2022r.  Podwyższenie Krzyża Św.     

1.+ Za Mirosława  Klamczyńskiego  -od Dyrekcji i grona pedag. i pracowników obsługi  Publicznej Szkoły Podst. W Szerzawach

 

CZWARTEK  15.09.2022r.Matki Bożej Bolesnej.

18:00 +Za  Czesławę Łukawską – od córki Marty z rodz.

  

 PIĄTEK  16.09.2022r.               

18:00 + Za  Helenę  Latała  - w rocz. śm.

 

 SOBOTA  17.09. 2022r.       

18:00  +Za  Annę  Babiarz   -od Bogdana Babiarz z rodz.

 

 NIEDZIELA 18.09.2022r.      

08:00 + Za  Antoninę Kuchniak w 28 rocz. śm. Bolesława, Jana Kuchniaków, Tadeusza  Drobniaka, Honoratę  Czarnecką.

10:00 + Za Stanisława, Antoninę, Józefę, Edwarda  Smolińskich.

 12:00 - Za  rodz. Kulików, Latałów o Boże bł. w rodzinach.

INTENCJE

PONIEDZIAŁEK  05.09.2022r.

18:00 +Za   Annę  Dąbek    -od Marceliny, Eweliny, Marty.

WTOREK  06.09.2022r.

17:30 + Za Bronisławę, Stefana, Jana, Piotra  Skrzeczynów.

 

ŚRODA 07.09.2022r.      godz. 18:00   Zbiorowa 

 

+  Za Genowefę i Czesława  w rocznicę śmierci  Garbacz.

  1. + Za Mirosława Klamczyńskiego   -od rodz. Filipczaków, Miśkiewiczów, Jacków, Pytlów,  Majów, Śnieguckich, Kulików.

 

CZWARTEK  08.09.2022r. Narodzenie NMP.

18:00 +Za  Mariannę  Dyk.

 

PIĄTEK  09.09.2022r.               

18:00 + Za Mariannę i Władysława  Dyk i zmarłych z rodz. Nawrotów.

 

SOBOTA  10.09. 2022r.       

16:00         Ślub: Marlena Leszczyńska i Mateusz  Saramak

18:00  +Za Henryka i Mariana  Sepioło i Władysława  Drożdża.

 

NIEDZIELA 11.09.2022r.      

08:00 +  Do Miłosierdzia Bożego za śp. Reginę Mularczyk i wszystkich zm. z rodz. Grudniów Mularczyków, Gałków, Janików.

10:00 + Za Wandę, Józefa  Szafraniec, Danutę, Kazimierza  Filipczak.

12:00 - Za Genowefę, Władysława  Bartkowicz   -od c. Elżbiety.