OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 1. Dziś druga niedziela tak zwana zwykła – w ciągu roku. Przypomina nam o tym zielony kolor szat liturgicznych. Prosimy Boga, aby dał nam poznać, co należy czynić, i udzielił siły do wypełnienia poznanych obowiązków (kolekta mszalna).
 2. Dziękujemy sprzątającym kościółbyli to – Jan Kostucha, Jadwiga Kucharczyk, Barbara Basa, Jadwiga Wojteczek, sprzątający oraz Magdalena Wojteczek złożyli ofiarę na Kościół 150 zł. Modlimy się za Was podczas nowenny do Matki Bożej Nieustającej pomocy w środę. Do sprzątania kościoła na sobotę na g. 9.00 zapraszamy kolejne rodziny .
 3. Przekazałem duży krzyż do renowacji, planujemy, że powróci do nas na Wielki Tydzień – kosz renowacji około 15000 zł. Trwają prace przy chodnikach na cmentarzu.
 4. We wtorek o 19:00 krąg biblijny - na spotkaniu odczytujemy fragment Pisma Świętego, który jest punktem wyjścia naszych rozmów. Zapraszamy
 5. Zapraszamy też na spotkania Legionu Maryi - wspólna modlitwa zawsze w środę po Mszy świętej
 6. Od 18 do 25 stycznia w Kościele obchodzimy Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. W tym czasie chrześcijanie różnych wyznań gromadzą się na wspólnych nabożeństwach, konferencjach i spotkaniach ekumenicznych. W ten sposób podejmują wysiłek, aby przezwyciężyć wszelkie podziały i doprowadzić do jedności wspólnoty wierzących w Chrystusa.
 7. W sobotę, 21 stycznia, będziemy obchodzili Dzień Babci, a w niedzielę, 22 stycznia – Dzień Dziadka. Niech będzie to czas szczególnej pamięci i życzliwości dla naszych dziadków i babć. Żyjącym wypraszajmy obfitość Bożego błogosławieństwa, a zmarłym radość życia wiecznego.

poniedziałek

od godziny 9.00 Śniadka Trzecia

czwartek

od godziny 9.00  Tarczek Nowa Wieś – Dąbrowa

piątek

od godziny 9.00 Tarczek Dolny od Bodzentyna do Rodziny Pokrzywka,

sobota

od  9.00 Tarczek Dolny od Rodziny Grzegorskich do Anny Pokrzywki

 1. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy doświadczenia bliskości Boga i Jego mocy w codziennym życiu oraz opieki Matki Najświętszej.
 2. W tym tygodni odeszła do Pana Marianna Pytel. Módlmy się, aby została przyjęta do wiecznej ojczyzny: Dobry Jezu, a nasz Panie, daj jej wieczne spoczywanie…
 3. Wodę poświęconą do zabrania - w przedsionku.
 4. W następną niedzielę, taca gospodarcza na chodniki na cmentarzu.
 5. Codziennie odbywa się wystawienie Najświętszego Sakramentu (Adoracja) poniedziałek, czwartek – po Mszy św; piątek, sobota - 20.00; niedziela o 15.00  - zapraszamy
 6. PRASA

W najnowszej Niedzieli m.in.:

Co zrobić, by modlitwa była skuteczna? Co warunkuje jej właściwy efekt? Czy można się modlić w każdych okolicznościach i w każdym miejscu?

Na nowo wraca dyskusja na temat przywrócenia kary śmierci. Przypominamy, jakie stanowisko na temat kary śmierci zajmuje Kościół. Czy wolno traktować naukę Kościoła w sposób wybiórczy, odrzucając nauczanie Kościoła na temat kary śmierci?

W najnowszym Gościu Niedzielnym m.in.:

Benedykt XVI odszedł otoczony modlitwą. Umierał spokojnie, agonia nie trwała długo. O odchodzeniu papieża emeryta opowiadał w Radiu Watykańskim jego wieloletni sekretarz abp Georg Gänswein.

W tym tygodniu patronują nam:

- poniedziałek,– Święty Antoni - środa, 19 stycznia – Święty Józef Sebastian Pelczar - piątek, 21 stycznia – Święta Agnieszka

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 1. Wspomnienie wydarzenia nad Jordanem, gdzie Pan Jezus przyjął chrzest, a także gdzie Bóg potwierdził, że jest On Jego Synem, kończy okres Narodzenia Pańskiego. Od jutra w liturgii rozpoczyna się tak zwany okres zwykły – w ciągu roku. Jednak w naszej tradycji przedłużamy śpiewanie kolęd do 2 lutego, czyli do święta Ofiarowania Pańskiego, zwanego u nas świętem Matki Bożej Gromnicznej, które bezpośrednio wiąże się z Bożym Narodzeniem. Zapamiętajmy dziś słowa samego Boga o Jezusie: „To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”.
 2. Wspominając chrzest Pana Jezusa w Jordanie, myślimy także o naszym chrzcie, który jest początkiem i fundamentem naszego chrześcijańskiego życia, czyli naszej przyjaźni, komunii z Panem Bogiem. W tym sakramencie otrzymaliśmy godność przybranego dziecka Bożego i dar Bożej miłości. Zostaliśmy też włączeni do wspólnoty Kościoła. Przyjęcie chrztu jest dla nas jednocześnie wielkim zobowiązaniem. Musimy bowiem podążać drogą coraz większego upodabniania się do Chrystusa, to znaczy kochać Go coraz więcej i uczyć się od Niego, jak kochać bliźnich. Jeśli nasza komunia z Bogiem będzie coraz doskonalsza, jako chrześcijanie będziemy stawać się ludźmi wyczulonymi na piękno duchowe i moralne, rozmiłowanymi w tym, co szlachetne, wartościowe, prawdziwie wielkie. W naszej codzienności nie możemy zadowolić się bylejakością i obojętnością.
 3. Zatrzymajmy się na moment przy chrzcielnicy w naszym kościele, aby podziękować za dar dziecięctwa Bożego, ale także zdać sobie sprawę z naszej odpowiedzialności za budowanie Kościoła na ziemi, za głoszenie innym Chrystusa i zachwycanie naszą wiarą.
 4. Dziękujemy sprzątającym kościół – byli to – Kacper Nowak, Maciej Cichoński, Nikola Pytel, Milena Pytel, Ewa Rachtan, Karolina Serwicka, Monika Wojteczek-Skuza, sprzątający oraz Diana Jankowska, Monika Gwardyś, Katarzyna Rachtan złożyli ofiarę na Kościół  180 . Modlimy się za Was podczas nowenny do Matki Bożej Nieustającej pomocy w środę. Do sprzątania kościoła na sobotę na g. 9.00 zapraszamy kolejne rodziny
 5. Na Pomoc Misjom złożyliśmy ofiary na tacę w dzień Trzech Króli w wysokości 1160
 6. Dziękuję za przygotowanie orszaku trzech Króli przez Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich ze Śniadki.
 7. Dziś po Mszy św. o 12.00 dzieci ze Szkoły Podstawowej z Szerzaw przedstawią „Jasełka”.
 8. Rozpoczynamy prace przy chodnikach na cmentarzu parafialnym.
 9. We wtorek o 19:00 krąg biblijny - na spotkaniu odczytujemy fragment Pisma Świętego, który jest punktem wyjścia naszych rozmów. Zapraszamy
 10. Zapraszamy też na spotkania Legionu Maryi - wspólna modlitwa zawsze w środę po Mszy świętej
 11. W naszej parafii rozpoczynamy odwiedziny duszpasterskie – kolęda. Plan kolędy na nadchodzący tydzień jest następujący: od godz. 9.00

poniedziałek

9 stycznia

od godziny 9.00 Tarczek Górny od Świętomarzy w stronę krzyżówki.

czwartek

12 stycznia

od godziny 9.00 Tarczek Górny  od Rodziny Zimnickich do krzyżówki.

piątek

13 stycznia

od godziny 9.00 Śniadka Druga od początku do rodziny Gałek

sobota

14 stycznia

od godziny 9.00 Śniadka Druga II część

 

Codziennie odbywa się wystawienie Najświętszego Sakramentu (Adoracja) poniedziałek, czwartek – po Mszy św; piątek, sobota - 20.00; niedziela o 15.00  - zapraszamy

 

PRASA W najnowszym Gościu Niedzielnym m.in.:

Do najnowszego numeru „Gościa” dołączony jest specjalny, 24-stronnicowy dodatek, poświęcony w całości Benedyktowi XVI. Można w nim przeczytać m.in. o odchodzeniu papieża seniora do domu Ojca, o jego życiu, zanim został księdzem i kardynałem, o okolicznościach wyboru na Stolicę Piotrową oraz znaczeniu pontyfikatu i abdykacji, a także zapoznać się ze wspomnieniami bliskich współpracowników

O męczeństwie rodziny Ulmów, którzy wraz z siedmiorgiem dzieci zginęli z nienawiści do wiary, jest szansą nie tylko na poznanie biografii tych niezwykłych świadków wiary, ale i historycznych okoliczności, w których dokonało się ich męczeństwo.

W najnowszej Niedzieli m.in.:

Czy w dzisiejszym świecie cechującym się brakiem zobowiązań i odpowiedzialności za drugą osobę są możliwe małżeństwa trwające „aż do śmierci”? Jak pielęgnować związek małżeński, aby przetrwał dekady, aby nie zniszczyły go kryzysy?

Aleks, greckokatolicki ksiądz, major i kapelan w armii ukraińskiej, jest obecny na froncie od początku wojny. Specjalnie dla „Niedzieli” ukazuje kulisy frontowego życia, mówi o okrucieństwie wojny i nadziei na przyszłość.

Tradycyjnie na początku każdego roku we wszystkich klasztorach Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia odbywa się losowanie rocznych patronów na 2023 r.  Dzięki stronie www.faustyna.pl/zmbm/patronowie/ może to też uczynić każdy zainteresowany.

 

Odpowiadając na pragnienia wielu serc, chcemy kontynuować dzieło zawierzenia Jezusowi przez Maryję.

Wspólną drogę 33dni rozpoczniemy 31 grudnia br. a zawierzenia dokonamy 2 lutego 2023r. w święto Ofiarowania Pańskiego.

Jeśli sami przeżyliście już, z Niepokalaną tę drogę to dzielcie się radością i świadectwem z innymi. Wasz przykład życia zawierzeniem Matce Bożej będzie najlepszą zachętą dla tych, którzy tego potrzebują i również pragną tak żyć.

Możecie też tworzyć grupy lokalne: parafialne, wspólnotowe, rodzinne, znajomych i przyjaciół. Pomoże to bardzo w zorganizowaniu pięknych, grupowych uroczystości zawierzeniowych w konkretnych parafiach i sanktuariach.

Zapraszamy wszystkich do apostolstwa. Jesteś Apostołem Maryi, Apostołem Bożej Miłości!

Poniżej zamieszczamy linki do grup zawierzenia na komunikatorach Whats App i Signal.

Linki te można przekazywać dalej - kopiując - do osób, które chcą uczestniczyć w 33 dniowych rekolekcjach. Osoby te powinny mieć na swoim telefonie zainstalowaną aplikację WhatsApp lub Signal.

Pozdrawiamy wszystkich serdecznie i zapewniamy o modlitwie.
Ks. Krzysztof i Administratorzy

Link do WhatsApp grupa 1

Link do WhatsApp grupa 2

Link do Signal

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 1. Wczoraj zmarł Papież Benedykt XVI. Ostatnie namaszczenie otrzymał w środę, po mszy popołudniowej w klasztorze Mater Ecclesiare.  Był „człowiekiem wielkiej prostoty i pokory. Z jednej strony kontynuował nauczanie papieża Jana Pawła II, a z drugiej dał Kościołowi niezwykle rzetelną, solidną podbudowę teologiczną  - „zaraz po wyborze nazwał siebie +prostym robotnikiem winnicy Pańskiej+. Jego pogrzeb odbędzie się 5 stycznia 2023 o 9.30. w tym czasie odprawimy Mszę św. za zmarłego Papieża Benedykta. Otoczmy go naszą modlitwą.
 2. . W pierwszy dzień Nowego Roku Pańskiego 2023 Kościół celebruje liturgiczną uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. Dziś stajemy obok Maryi, prosząc Trójjedynego Boga o błogosławieństwo dla naszych rodzin, dla ojczyzny i całego świata. Nie wiemy, jaki ten rok będzie, ani co przyniesie. Ale z wielowiekowych doświadczeń naszego narodu wynika, że Matka Boga i nasza Matka nigdy nas nie zawiodła, zwłaszcza w trudnych chwilach. Wpatrujmy się w Nią.
 3. Dziękujemy sprzątającym kościół – byli to - Ewa Bernacka, Ewa Milanowska, Barbara i Mariusz Góźdź, Joanna Dekiel, Radosław Wojteczek, sprzątający oraz Zofia Wolska złożyli ofiarę na Kościół  150. Modlimy się za Was podczas nowenny do Matki Bożej Nieustającej pomocy w środę. Do sprzątania kościoła na sobotę na g. 9.00 zapraszamy kolejne rodziny
 4. Ofiary za świece na Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom CARITAS wyniosły 1400 zł. Na KUL 1616 zł. Ofiary za opłatki na wyniosły 4390 zł.
 5. We wtorek o 19:00 krąg biblijny - na spotkaniu odczytujemy fragment Pisma Świętego, który jest punktem wyjścia naszych rozmów. Zapraszamy
 6. Zapraszamy też na spotkania Legionu Maryi - wspólna modlitwa zawsze w środę po Mszy świętej
 7. Codziennie odbywa się wystawienie Najświętszego Sakramentu (Adoracja) poniedziałek, czwartek – po Mszy św; piątek, sobota - 20.00; niedziela o 15.00  - zapraszamy
 8. W Betlejem aniołowie głosili chwałę Boga i „pokój ludziom dobrej woli”. Maryja, wydając na świat Bożego Syna, staje się Królową Pokoju. Dlatego dzisiejsza uroczystość Bożej Rodzicielki z inicjatywy papieża Świętego Pawła VI (list z 1967 r.) jest obchodzona jako Światowy Dzień Modlitw o Pokój. Świat i ludzkość ciągle potrzebują pokoju. Okrucieństwo wojny ciągle mamy przed oczami, nasze dawne trudne doświadczenia przynaglają nas do otwarcia się na cierpienia bliskich nam narodów
 9. Dzisiaj za publiczne odmówienie lub odśpiewanie hymnu „O Stworzycielu Duchu, przyjdź” można uzyskać odpust zupełny. Wszyscy potrzebujemy Bożej pomocy, Bożej łaski, skorzystajmy więc z tego daru Kościoła.
 10. W tym tygodniu przypada także pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca:- w sobotę odwiedziny chorych od godz. 9.00. Prosimy zgłaszać chorych w zakrystii. W domu należy przygotować stolik nakryty białym obrusem, krzyż, świece oraz wodę święconą. Osoby chore będą mogły przystąpić do spowiedzi, przyjąć sakrament namaszczenia i Komunię Świętą.
 11. Spowiedź święta dla dzieci po pierwszej komunii św. w czwartek od godz. 15.00.
 12. - w sobotę nabożeństwo pierwszosobotnie ku czci Matki Najświętszej o godz. 20.00.(Adoracja, spowiedź, różaniec, rozmyślanie). o 00 Msza św. wynagradzająca za grzechy przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi.
 13. W piątek, 6 stycznia, przypada uroczystość Objawienia Pańskiego, w naszej tradycji zwana świętem Trzech Króli, która przypomina, że Syn Boży przyszedł do ludzi wszystkich narodów, ras i języków. Msze św. jak w niedzielę. Tego dnia w kościele pobłogosławimy kadzidło i kredę, którą – zgodnie z dawnym polskim zwyczajem – na drzwiach naszych domostw kreślimy pierwsze litery imion Mędrców ze Wschodu: Kacpra, Melchiora i Baltazara: C + M + B, dodając cyfry Roku Pańskiego, ale co tłumaczymy również jako prośbę, aby Chrystus pobłogosławił nasz dom: „Christus mantionem benedicat”.
 14. W uroczystość Objawienia Pańskiego rokrocznie obchodzimy Światowy Dzień Pomocy Misjom i Misyjny Dzień Dzieci. Dlatego do puszek tego dnia będą zbierane ofiary na Krajowy Fundusz Misyjny. Już dziś gorąco polecam tę dodatkową składkę ofiarności Parafian!
 15. Piękną tradycją związaną z tą uroczystością staje się też organizowany w naszych miejskich i wiejskich parafiach Orszak Trzech Króli.
 16. A w przyszłą niedzielę będziemy obchodzić święto Chrztu Pańskiego, które kończy liturgiczny okres Narodzenia Pańskiego.
 17. W naszej Parafii odwiedziny duszpasterskie, tak zwana kolęda rozpocznie się po następnej niedzieli. Pamiętajmy, że kapłan przychodzi do naszych domów i mieszkań, a przede wszystkim do rodzin z błogosławieństwem Bożym.
 18. PRASA KOATOLICKA W najnowszej Niedzieli m.in.  Na progu nowego roku pytamy: dokąd zmierza nasz świat? Co przyniesie rok 2023? Co z Kościołem, rodziną? Co z nami?                  Wszystko wskazuje na to, że beatyfikacja rodziny Ulmów odbędzie się w 2023 r. na terenie archidiecezji przemyskiej. Postulator ich procesu beatyfikacyjnego opowiada o heroizmie rodziny Ulmów, wyjaśnia, czego uczy nas dzisiaj ich postawa oraz na czym polega ich świętość.     W dodatku „Bliżej życia z wiarą” m.in.: historia chłopca, który jest darem od Boga, i świadectwo trenera reprezentacji Chorwacji, który wszystko zawdzięcza wierze.

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 1. Podczas dzisiejszej Mszy Świętej z wielką radością śpiewaliśmy Chwała na wysokości Bogu… Słowami tego hymnu uwielbiliśmy Boga wszechmogącego za dar narodzin Syna, który zstąpił z niedostępnej światłości i stał się jednym z nas. Niech te święta dla wszystkich Drogich Parafian i Gości będą pełne błogosławieństwa Bożego i miłości, którą przynosi ze sobą Boży Syn pod nasze polskie dachy, w nasze rodziny i serce każdego z nas. Niech ta Boża radość i miłość przedłuża się na kolejne dni naszego świętowania i na całą, nieraz trudną codzienność. Aby przeżyć tę tajemnicę prawdziwie po chrześcijańsku, nie ograniczajmy się tylko do zewnętrznych obrzędów i zwyczajów. Zechciejmy dotrzeć do źródła tej radości, do samej Tajemnicy Wcielenia Bożego. Przeżywajmy te święta w gronie rodzinnym, pochyleni nad Dobrą Nowiną zwiastującą pokój i miłość.
 2. Niech przejawem takiego przeżywania tych świąt będzie wspólne śpiewanie kolęd i pastorałek. To piękny polski zwyczaj, niestety, zanikający już w naszych rodzinach i w naszej współczesnej kulturze. Polskie kolędy zawierają bogate treści teologiczne, czerpią z narodowej tradycji i historii. Niech polskie katolickie domy w tym czasie rozbrzmiewają kolędą płynącą przede wszystkim z naszych serc.
 3. Dziękujemy sprzątającym i dekorującym kościół, w tym tygodniu byli to  Agnieszka Pytel, Anna Sokalska, Stanisław Kilian, Agata Milanowska, Barbara i Grzegorz Miśkiewicz. Sprzątający oraz Ewa Gluza i Maria Figiel  kupili kwiaty do kościoła . Modlimy się za Was podczas nowenny do Matki Bożej Nieustającej pomocy w środę. Do sprzątania kościoła na sobotę na g. 9.00 zapraszamy kolejne rodziny
 4. Dziękuję dzieciom i rodzicom dzieci pierwszokomunijnych za ubranie szopki i dekorację bożonarodzeniową.
 5. Serdeczne Bóg zapłać za ufundowanie i oprawienie choinek Sławkowi Smolińskiemu, Marianowi Dykowi, Łukaszowi Grzejszczykowi i Sebastianowi Zaręba
 6. Na Tacę gospodarczą w zeszłą niedzielę zebrano – 2576,50 zł
 7. Jutro porządek Mszy św. jak w niedzielę
 8. Oktawa Bożego Narodzenia jest bardzo bogata w liturgiczne wspomnienia. I tak: W drugi dzień uroczystości Narodzenia Pańskiego tradycyjnie czcimy Świętego Szczepana, pierwszego męczennika. Poświęcenie owsa na każdej Mszy św.
 9. We wtorek, 27 grudnia, wspominamy Świętego Jana Apostoła - największego teologa wśród Ewangelistów. Janowy Prolog o Słowie, które stało się Ciałem, jest wyróżniającym się tekstem w bożonarodzeniowej liturgii słowa . Tego dnia imieniny naszego Biskupa Jana Piotrowskiego – pamiętajmy o nim w modlitwie. Obrzęd błogosławieństwa wina podczas Mszy Świętej o godz. 16.00 z błogosławieństwem wina.
 10. W środę, 28 grudnia, wspominamy Świętych Młodzianków Męczenników. Niech ten dzień będzie okazją do gorliwszych modlitw w intencji poszanowania niewinnego, zwłaszcza nienarodzonego jeszcze życia. Zaś w piątek, 30 grudnia, w kalendarzu liturgicznym umieszczono święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. Wspólnie będziemy prosić Świętą Rodzinę o świętość naszych rodzin.
 11. W drugi dzień świąt Narodzenia Pańskiego, czyli w przypadające w poniedziałek święto Świętego Szczepana, diakona i męczennika, tradycyjnie składamy ofiary na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i szkół katolickich.
 12. Codziennie odbywa się wystawienie Najświętszego Sakramentu (Adoracja) poniedziałek, czwartek – po Mszy św; piątek, - 20.00; w sobotę o 22.00 (przed Mszą św. o 23.00); w  niedziela 15.00  - zapraszamy
 13. PRASA

Gość Niedzielny „Wizja wcielenia i narodzenia Bożego, która wyłania się z rozważań zaproponowanych przez Ignacego z Loyoli, nie pozostawia człowieka obojętnym. Bóg w tajemnicy przyjścia Jezusa porusza serce i budzi w nim wielkie pragnienia” – pisze ks. Rafał Bogacki w tekście „Wpatrzeni w Niño Jesús”. „Spojrzenie Ignacego oraz jednego z jego wychowanków – Piotra Fabera – na tajemnicę wcielenia i narodzenia Bożego jest szczególnie pożyteczne”

Niedziela - „Popkultura już od dłuższego czasu sufluje opowieść o „świętach”. Nachalnie powtarza płaską i tandetną opowiastkę o gwiazdeczkach, reniferach, tłustym „mikołaju”, co rozdaje prezenty z supermarketu. Pokazuje wigilijny nastrój z kartą kredytową w kieszeni i sztucznym uśmiechem reklamowych etiud. Ale nas, wierzących, przed takim płaskim światem broni na szczęście słowo Boże” – pisze na łamach najnowszego wydania „Niedzieli” ks. Piotr Bączek.

 

Modlitwa za Rodziny św. Jana Pawła II

-Niech Maryja Dziewica, Matka Kościoła, stanie się Matką tego Domowego Kościoła. Przez swoją matczyną pomoc i opiekę, niech sprawi, aby każda rodzina prawdziwie stała się małym Kościołem, który odzwierciedla i na nowo ożywia tajemnicę Kościoła Chrystusowego. Ty, która jesteś prawdziwym sługą Pana, bądź dla nas przykładem pokornego przyjmowania Bożej woli! Ty, która jesteś Matką Boleści u stóp krzyża, bądź tam, by ulżyć naszym ciężarom. Otrzyj łzy tych, którzy cierpią z powodu rodzinnych trudności. Niech Chrystus Pan, Król Wszechświata, Król rodzin, będzie obecny, tak jak w Kanie Galilejskiej, w każdej rodzinie świata, by przekazać swoje światło, radość, spokój i siłę. Niech każda rodzina, wspólnie z innymi ma swój udział w przyjściu Jego królestwa na ziemię. Chrystusowi i Tobie, Maryjo, powierzamy nasze rodziny. Amen.

 

 

Podkategorie