JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA 20 listopada 2022

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 1. Dziękujemy sprzątającym kościół, w tym tygodniu byli to  Mirosłąwa Garbacz, Janina Drapisz, Anna Pytel, Milena Marzec, Marianna Marzec, Maciej Marzec, Mariusz Słoka, Maria Gołębska, Genowefa Kowalska złożyli ofiarę na Kościół 240. Bardzo dziękuję Szymonowi Wojteczkowi  i Kacprowi  Nowakowi za pracę przy cmentarzu, oraz osobom które pracowały w poniedziałek: Urszula Czernikiewicz, Halina Wiosło, Jadwiga Kucharczyk, Halina Dyk, Marian Dyk, Anna Ulińska, Marek Skrzeczyna  Modlimy się za Was podczas nowenny do Matki Bożej Nieustającej pomocy w środę. Do sprzątania kościoła na sobotę na g. 9.00 zapraszamy kolejne rodziny
 2. Na pomoc Kościołowi na Ukrainie zebraliśmy do puszki 1018 zł
 3. Dzisiejszy dzień to także święto patronalne Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Akcja Katolicka propaguje wartości chrześcijańskie w życiu społecznym. Zadaniem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży jest kształtowanie dojrzałych postaw wśród młodych katolików.
 4. We wtorek o 19:00 krąg biblijny - na spotkaniu odczytujemy fragment Pisma Świętego, który jest punktem wyjścia naszych rozmów. Zapraszamy
 5. Po każdej Mszy Świętej wystawienie Najświętszego Sakramentu oraz Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Sercu Pana Jezusa. Za odmówienie tego aktu dzisiaj można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
 6. Jutro, 21 listopada, w liturgii przypada wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny. Tradycja przekazuje, że Maryja została jako dziecko przedstawiona w świątyni i przy niej wzrastała.
 7. We wtorek, 22 listopada, w kalendarzu liturgicznym przypada wspomnienie Świętej Cecylii, dziewicy i męczennicy, patronki muzyki kościelnej. Wszystkim zaangażowanym w troskę o muzykę kościelną w naszej parafii, Pani Magdzie naszej organistce, scholi, chórzystom składamy serdeczne podziękowanie za całoroczną posługę i życzymy obfitości Bożego błogosławieństwa w dalszej posłudze. W piątek odpust w Świętej Katarzynie
 8. W najbliższą niedzielę przypada pierwsza niedziela Adwentu. Rozpoczniemy czas radosnego oczekiwania i przygotowania na spotkanie z Panem. Najpierw na powtórne przyjście Chrystusa na końcu czasów, a także na świętowanie pierwszego przyjścia Pana na ziemię.
 9. Rekolekcje adwentowe w nasze Parafii odbędą się od 2 do 4 grudnia. Spowiedź odbędzie się 3 grudnia.
 10. W bieżącym roku przypada 90. rocznica Wielkiego Głodu na Ukrainie, jednej z najokrutniejszych zbrodni dokonanych przez reżim sowiecki, której kulminacja przypadła na lata 1932-1933.  Ludobójstwo dokonane przez Rosję pochłonęło – wg różnych szacunków – od 3 do 10 mln ofiar, w tym również Polaków. W przyszłą niedzielę – we wszystkich kościołach w Polsce – pragniemy modlić się w intencji sprawiedliwego pokoju w Ukrainie oraz w intencji wszystkich ofiar tamtej zbrodni.
 11. Wystawienie Najświętszego Sakramentu w tym tygodniu po Mszy św. w - piątek i sobota  - 20.00; niedziela 15.00  - zapraszamy

PRASA - W najnowszej Niedzieli m.in.:

Żyjemy w epoce, która szczyci się najwyższym w dziejach poziomem wolności, ale w imię tej wolności narzucony zostaje wszystkim jednolity zestaw poglądów, postaw i obyczajów. Wolność staje się swoim zaprzeczeniem. 

W Gościu Niedzielnym m.in.:

W książce Marcina Gutowskiego oskarżającej Jana Pawła II o bezczynność wobec przypadków pedofilii w Kościele najbardziej uderza pomijanie przez autora faktów świadczących o tym, że było inaczej - pisze Andrzej Grajewski

KOMUNIKAT PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI

 EPISKOPATU POLSKI

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie, W ostatnim czasie w przestrzeni medialnej pojawiają się pytania o postawę św. Jana Pawła II wobec dramatu wykorzystywania seksualnego osób małoletnich przez niektórych duchownych, a także o sposób reagowania na tego rodzaju przestępstwa w czasie jego pontyfikatu. Coraz głośniej stawiana jest teza, że Ojciec Święty nie podchodził właściwie do tego rodzaju czynów, niewiele robił, aby ten problem rozwiązać, a nawet go ukrywał. Wydaje się, że panuje swego rodzaju moda na formułowanie tego rodzaju opinii. Tego typu oskarżenia, wpisują się to w próby podważenia autorytetu św. Jana Pawła II, a nawet zakwestionowania jego świętości, potwierdzonej w procesie beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym. W konsekwencji stanowi to próbę zniszczenia dziedzictwa tego wyjątkowego pontyfikatu. Medialny atak na św. Jana Pawła II znajduje swoją przyczynę m.in. w nastawieniu niektórych grup społecznych do jego nauczania, a zwłaszcza na temat wartości ludzkiego życia i jego ochrony od poczęcia do naturalnej śmierci, wartości małżeństwa i rodziny, moralności życia seksualnego, a także w głoszonej przez niego teologii ciała, co nie odpowiada współczesnym ideologiom, propagującym wykrzywioną wizję człowieka i hedonizm, relatywizm i nihilizm moralny. Uczciwe szukanie prawdy i dawanie o niej świadectwa jest obowiązkiem każdego prawego sumienia. Dlatego też – dnia 14 listopada br. – na Jasnej Górze, zostało przygotowane Stanowisko Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, wobec działań Jana Pawła II odnoszących się do przestępstw seksualnych wobec małoletnich. Jest to szerokie opracowanie, które uwzględnia zarówno kontekst historyczny i ówczesny stan wiedzy, jak również uwarunkowania społeczne, kulturowe i prawne czasów, w których żył i pracował św. Jan Paweł II. Zachęcam wiernych do lektury tego tekstu, a przez to do refleksji nad pontyfikatem i spuścizną dziejową Papieża Polaka, który jako pierwszy zwierzchnik Kościoła katolickiego, zgodnie z posiadaną wiedzą, podjął zdecydowaną walkę z przypadkami krzywdzenia małoletnich, a także wprowadził obowiązujące w całym Kościele normy rozliczania tego typu przestępstw. Ze względu na objętość dokumentu, dostępny jest on na stronach internetowych episkopatu, poszczególnych diecezji, parafii oraz mediów katolickich w całym kraju. Z pasterskim błogosławieństwem                                   - abp Stanisław Gądecki

 

Komunikat Wójta miny Pawłów Pana Marka Wojtasa

W związku z nowelizacja ustawy o dodatku węglowym informuję, że rodziny zamieszkujące w odrębnych budynkach i lokalach mieszkalnych, które nie otrzymały dodatku węglowego  mogą ponownie składać stosowne wnioski.

         Warunkiem przyznania jest zamieszkiwanie w jednym domu w odrębnych lokalach, które są wydzielone trwałymi ścianami, posiadają oddzielne: wejście, kuchnię, łazienkę oraz  źródła ogrzewania, liczniki pomiarowe.

Złożone wnioski będzie weryfikowała komisja z Urzędu Gminy.

         Natomiast w przypadku odrębnych budynków mieszkalnych w celu uzyskania dodatku węglowego  konieczne jest nadanie nowego numeru domu.

         Przypominam, że termin składania wniosków o dodatek węglowy upływa
z dniem 30 listopada br.

TRZYDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 13 listopada 2022

TRZYDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA - 13 listopada 2022
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dziękujemy sprzątającym kościół, w tym tygodniu byli to Teresa
Staszewska, Regina Drobniak, Stanisław Sokołowski, Karolina Jaros,
Urszula Nowak, Dorota Ponikowska, Jadwiga Ryś złożyli ofiarę na
Kościół 150 zł . Modlimy się za Was podczas nowenny do Matki Bożej
Nieustającej pomocy w środę. Do sprzątania na sobotę na godz.
9.00 zapraszamy kolejne 5 rodzin.
2. Dziś trzydziesta trzecia niedziela zwykła w ciągu roku liturgicznego.
W drugą niedzielę listopada od 2009 roku obchodzimy Dzień Solidarności
z Kościołem Prześladowanym. Naszą modlitwą wspieramy dzisiaj
chrześcijan na całym świecie, którzy nie mogą swobodnie wyznawać swojej
wiary. Z powodu wiary cierpią prześladowanie, a niejednokrotnie także
oddają życie. Niech nasza modlitwa wyprasza im wolność w wyznawaniu
wiary i wypełnianiu codziennych obowiązków. Po każdej mszy Świętej
będziemy zbierać do puszki - w tym roku zbiórka na pomoc Kościołowi na
Ukrainie.
3. Dziś także z inicjatywy papieża Franciszka obchodzony jest Światowy
Dzień Ubogich. To szczególna okazja, aby zauważyć cierpiących z powodu
braku podstawowych środków do życia. Dzisiaj te wszystkie osoby
ogarniamy modlitwą. Niech znakiem naszej solidarności będzie wsparcie
najbardziej potrzebujących z naszej wspólnoty parafialnej.
4. Serdecznie zapraszamy, aby w listopadzie wspierać modlitwą tych,
którzy wypłacają się Bożej sprawiedliwości w czyśćcu.
5. W najbliższą niedzielę, 20 listopada, przypada uroczystość Jezusa
Chrystusa, Króla Wszechświata. Będzie to ostatnia niedziela roku
liturgicznego. Tego dnia obchodzimy święto patronalne Akcji Katolickiej i
Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.
6. W przyszłą niedzielę - taca gospodarcza
7. Na sobotę zapraszamy do rozdrabniania śmieci przy cmentarzu drugą
część Górnego Tarczku (od krzyżówki do Świętomarzy).
8. Wszystkim jubilatom i solenizantom życzymy wrażliwości na Boże
natchnienia, odwagi w dawaniu świadectwa wiary w codziennym życiu oraz
opieki Matki Najświętszej na każdy dzień.
9. W ostatnim tygodniu odeszli do niebieskiej ojczyzny Czesław
Grzejszczyk ze Śniadki . Niech nasza modlitwa wyjedna mu przebaczenie
grzechów i życie wieczne: Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie,
a światłość wiekuista niechaj mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju
wiecznym. Amen.
10. Apel Wojewody Świętokrzyskiego i Komendanta Wojewódzkiego PSP
dotyczący zachowywania szczególnej ostrożności w okresie grzewczym.
11. W tym tygodniu patronują nam: - czwartek, 17 listopada – Święta
Elżbieta Węgierska (1207-1231), córka króla Węgier, najpierw gorliwa żona
i matka, później tercjarka Świętego Franciszka, oddana pokucie i dziełom
miłosierdzia;
12. - piątek, 18 listopada – Błogosławiona Karolina Kózkówna (1898-
1914), dziewica i męczennica, patronka Katolickiego Stowarzyszenia
Młodzieży i Ruchu Czystych Serc.
13. Wystawienie Najświętszego Sakramentu w tym tygodniu - piątek,
sobota - 20.00; niedziela 15.00 - zapraszamy
PRASA - W najnowszym numerze Gościa Niedzielnego
Franciszek Kucharczak zauważa, że odrzucając prawdę o tym, co
zawdzięczamy chrześcijaństwu jako naród, krzywdzimy samych siebie. Święto
Niepodległości to dobra okazja dla przypomnienia, że nikt nikomu Polski nie
zabiera.
W najnowszej Niedzieli m.in.:
Od kanonizacji Jana Pawła II nasiliły się ataki na jego osobę. Komu zależy na
oczernianiu świętego papieża? Dlaczego usiłuje się go zdyskredytować w oczach
świata i rodaków?
Czy w czasach wojennej zawieruchy przykazanie „nie zabijaj” traci na
znaczeniu? Czy w obronie swojego życia lub osób, za które jesteśmy
odpowiedzialni, można agresora pozbawić życia?
W najnowszym numerze „Bliżej Życia z Wiarą”: historia życia człowieka,
którego Bóg znalazł na ulicy oraz opowieść przedstawiająca ks. Dolindo Ruotolo
– mistyka z Neapolu
Modlitwa za prześladowanych chrześcijan
Boże, poprzez tajemnicze zrządzenie Twej Miłości, pozwoliłeś swemu
Kościołowi uczestniczyć w cierpieniu Twego Syna, wzmocnij nasze
Siostry i Braci, którzy z powodu swej wiary są prześladowani. Obdarz
ich swoją mocą i wytrwałością, aby w każdym ucisku pokładali w Tobie
całą swą ufność, a w cierpieniu wiernie świadczyli o Tobie. Podaruj im
radość z uczestnictwa w ofierze Chrystusa i obdarz pewnością, że ich
imiona są zapisane w Księdze Życia. Daj im siłę do naśladowania
Chrystusa, która wesprze ich w dźwiganiu Krzyża, a w utrapieniu
ustrzeże ich chrześcijańską wiarę. Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 1. Dziękujemy sprzątającym kościół, w tym tygodniu byli to  Teresa Bandura, Maria Jaros, Katarzyna Pożoga, Małgosia i Gabrysia Pożoga. Do składki na kwiaty, wiadra i mopy przyłączyli się Maria Pożoga, Anna Stępień, Lucjan Telka, Sławomir Smoliński i Józef Pożoga.. Bardzo dziękujemy panom którzy przyszli do sprzątania cmentarza i śmietników, byli to Marian Dyk, Andrzej Trepka, Andrzej Wojteczek i Sławomir Smoliński – wykonali bardzo dużą pracę za co jestem szczególnie wdzięczny. Modlimy się za Was podczas nowenny do Matki Bożej Nieustającej pomocy w środę. Do sprzątania na sobotę na godz. 9.00 zapraszamy kolejne 5 rodzin.
 2. W Światowy Dzień Misyjny zbiórkana misje wyniosła 1409,20 zł
 3. Jutro, 31 października, ostatnie nabożeństwo różańcowe po Mszy o 16.00.  Dziękujemy wszystkim, którzy przez cały miesiąc gromadzili się na wspólnej modlitwie, szczególnie dzieciom i kandydatom do bierzmowania.
 4. W naszej Parafii jutro (31 października) Noc ŚwiętychO 16.00 procesja z relikwiami i lampionami na cmentarz i ostatni październikowy różaniec. Zapraszamy wszystkich kandydatów do bierzmowania i dzieci. Proszę  dzieci o przebrania się za świętego patrona oraz zabranie zniczy.
 5. W wtorek, 1 listopada, przypada uroczystość Wszystkich Świętych. To radosna dzień, w którym Kościół upamiętnia wszystkich znanych i nieznanych Świętych i Błogosławionych. Oni osiągnęli już wieczną chwałę, a dziś są naszymi orędownikami przed Bogiem. W naszej świątyni Msze Święte będą dziś sprawowane o godz. 00, 10.00 . Tradycyjnie zapraszamy na Mszę Świętą celebrowaną na naszym parafialnym cmentarzu o godz. 12.00 . Po Mszy Świętej wyruszy procesja, w czasie której będziemy modlić za zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu. Zadbajmy o groby naszych bliskich, niech będzie to wyraz naszej pamięci i szacunku wobec tych, którzy nas wyprzedzili w drodze do wieczności.
 6. W Dzień Zaduszny (2 listopada) w środę Msze św. 00, 10.00 i o godz. 16.00, jeżeli dopisze pogoda, odbędzie się na cmentarzu, a później procesja różańcowa z modlitwą za wszystkich bliskich zmarłych. Jeżeli będzie zimno lub wietrznie Msza w kościele a po niej procesja. Zapraszamy wszystkich na wspólną modlitwę!
 7. Odwiedziny chorychz sakramentami w piątek od 9.00.
 8. Spowiedź w pierwszy piątek w i pierwszą sobotę miesiąca od 15.00.
 9. W sobotę nabożeństwo pierwszosobotnie ku czci Matki Najświętszej o godz. 20.00.(Adoracja, spowiedź, różaniec, rozmyślanie). Msza św. wynagradzająca za grzechy przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi o 00. – serdecznie zapraszamy!
 10. Rok temu rozpoczęliśmy Krąg biblijny– rozmowy o Piśmie Świętym – zapraszamy nowe osoby we wtorek po Mszy Świętej o 30.
 11. „Mniej śmieci – więcej pamięci”to wspólna akcja środowisk ekologicznych i wielu parafii w Polsce, zwłaszcza z okazji dnia Wszystkich Świętych i Dni Zaduszne, a zarazem apel o ograniczenie liczby zniczy i plastikowych ozdób na grobach. Zamiast kolejnych nowych zniczy, wymieńmy wkład !!! Przy tej okazji też bardzo serdecznie proszę, aby segregować śmieci cmentarne do komór. Przy okazji świąt możemy złożyć ofiarę na wywóz śmieci. (do puszki )
 12. Codziennie odbywa się wystawienie Najświętszego Sakramentu (Adoracja) wtorek 15.00; środa – 11.00; środa, czwartek - 16.30; piątek, sobota  - 20.00; niedziela 13.00 - 15.00  - zapraszamy
 13. Spotkanie z młodzieżą i rodzicami kandydatów do bierzmowania po Mszy św. o 10.00
 14. Czwartek jest jednocześnie pierwszym czwartkiem miesiąca. Pamiętajmy w modlitwie o kapłanach i wszystkich powołanych do służby w Kościele.
 15. Od 1 do 8 listopada można uzyskać odpust zupełny i ofiarować go za zmarłych. Do warunków odpustu należą: nawiedzenie cmentarza oraz modlitwa za zmarłych. Ponadto: brak przywiązania do grzechu, stan łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii Świętej, modlitwa w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego.
 16. W niedzielę za tydzień przypada pierwsza niedziela miesiąca. Z tej racji wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja po Mszy Świętej o godz. 12.00 do 16.00
 17. Wszystkim jubilatom i solenizantom tego tygodnia składamy najlepsze życzenia wzrastania w wierze, nadziei i miłości oraz doświadczenia bliskości Pana i Jego mocy w codziennych potrzebach.

W tym tygodniu patronuje nam: - piątek, 4 listopada – Święty Karol Boromeusz (1538-1584), biskup Mediolanu, reformator Kościoła, organizator pierwszych seminariów duchownych, wrażliwy na los ubogich.

 1. Przyjmujemy wypominki za zmarłych
 2. PRASA W najnowszej Niedzieli m.in.: U progu listopada zadajemy pytania, które nas nurtują, gdy zapalamy znicze na grobach bliskich. Co się dzieje z człowiekiem w chwili śmierci? wygląda życie pozagrobowe? Czy zmarli mogą nas nawiedzać, ostrzegać, dawać nam znaki? Czy dusza może się błąkać po ziemi? Bliżej życia z wiarą: o świętych, którzy widzieli czyściec, i o tym, jak rozmawiać z dziećmi o śmierci. Były satanista wyznaje, jak wpadł w sidła obłędu i jak się z nich uwolnił.

 

 

W najnowszym Gościu Niedzielnym m.in.:

O tym, co wiemy o niebie, czyśćcu i piekle, pisze Franciszek Kucharczak. „Należy unikać postaw skrajnych: z jednej strony odrzucenia prawdy o rzeczach ostatecznych - niebie i piekle - a z drugiej dostrzegania we wszystkim diabła i zatracania radości Ewangelii”

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 1. Dziś trzydziesta druga niedziela zwykła w roku kościelnym. Błagamy Boga, aby oddalił od nas łaskawie wszelkie przeciwności, abyśmy wolni od niebezpieczeństw duszy i ciała, mogli swobodnie Mu służyć (kolekta mszalna).
 2. Dziękujemy sprzątającym kościół, w tym tygodniu byli to  Dorota Ślusarczyk, Oliwia Gwardyś, Anna Pytel, Aneta Dziuba, Jadwiga Ryś, Julia Pożoga. Sprzątający oraz Zofia Wojteczek złożyli ofiarę na wywóz śmieci 210 zł . Modlimy się za Was podczas nowenny do Matki Bożej Nieustającej pomocy w środę. Do sprzątania na sobotę na godz. 9.00 zapraszamy kolejne 5 rodzin.
 3. Dziś pierwsza niedziela miesiąca. Wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja po Mszy Świętej
 4. W środę, 9 listopada, przypada święto Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej. Bazylika na Lateranie jest kościołem katedralnym biskupa Rzymu, czyli papieża. Nad wejściem widnieje napis w języku łacińskim: „Matka i Głowa wszystkich kościołów Miasta i Świata”. Do XIV wieku stanowiła ona centrum życia Kościoła. To święto to także wyraz naszej jedności z następcą Świętego Piotra – papieżem Franciszkiem. Papieża i wszystkie sprawy Kościoła będziemy polecali Bogu przez ręce Maryi w Nowennie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
 5. W piątek, 11 listopada, przypada Święto Niepodległości. Msze Święte w naszej świątyni o godz. 11.00 i 16.00. Zapraszamy na wspólną modlitwę w intencji naszej ojczyzny. Modlitewną pamięcią będziemy ogarniać wszystkich, którzy zginęli w walce o jej wolność. Po Mszy św. o 11.00 przejdziemy na cmentarz, aby pomodlić się przy grobach obrońców naszej Ojczyzny. Niech zewnętrznym znakiem naszego świętowania będzie wywieszona flaga narodowa.
 6. Jeszcze do 8 listopada codziennie możemy uzyskać odpust za zmarłych, przy nawiedzeniu cmentarza, komunii i modlitwie w intencjach papieskich. Zapraszamy serdecznie, aby naszym bliskim zmarłym wyjednać łaskę życia wiecznego.
 7. W najbliższą niedzielę, 13 listopada, przypada obchodzony od 2009 roku Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym . Po każdej mszy Świętej będziemy zbierać do puszki -w tym roku zbiórka na pomoc Kościołowi na Ukrainie. Także tego dnia będziemy obchodzić już po raz piąty ustanowiony przez papieża Franciszka Światowy Dzień Ubogich.
 8. Wszystkim jubilatom i solenizantom życzymy otwartości na Boże Słowo oraz odwagi w podejmowaniu codziennych obowiązków względem Boga i bliźniego.
 9. Naszą modlitwą obejmijmy tych którzy w ostatnim tygodniu przekroczyli próg wieczności śp. Annę Filipczak której pogrzeb dobędzie się we wtorek o 14.00. i za śp. Henryka  Rogalę, który został pochowany w Dębnie: Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie…
 10. Krąg biblijny – rozmowy o Piśmie Świętym – zapraszamy nowe osoby we wtorek 00.
 11. Bardzo dziękuję za porządkowanie cmentarza. W szczególny sposób dziękuję tym którzy uporządkowali sąsiednie mogiły nie mające opieki. Przy tej okazji też bardzo serdecznie proszę, aby segregować śmieci cmentarne do komór. Przy okazji wypominek złożono 1300 zł na wywóz śmieci z cmentarza – serdecznie dziękuję
 12. Codziennie odbywa się wystawienie Najświętszego Sakramentu (Adoracja) poniedziałek - czwartek - 16.30; piątek, sobota  - 20.00; niedziela 15.00  - zapraszamy
 13. Dziś spotkanie z młodzieżą i rodzicami kandydatów do bierzmowania po Mszy św. o 10.00
 14. PRASA W najnowszej Niedzieli m.in.:

Nadużycia w kulcie zmarłych.  E-cmentarze i e-mogiły, nekrotatuaże i nekrobiżuteria, nielegalne wysypiska śmieci u bram cmentarzy,. To wskazuje na bardzo poważny kryzys kulturowy nękający współczesne społeczeństwo.

Wydarzenia, które obecnie mają miejsce na Ukrainie, otworzyły nam oczy na dramat wojny. Uświadomiły nam także wynikające z niej zagrożenia. Jak się przygotować na stan kryzysowy lub ewentualną wojnę?

Proboszczowie przez duże „P” – sylwetki dwóch proboszczów z naszej diecezji: ks. Edwarda Giemzy i ks. Dariusza Sieradzego

W Niedzieli Kieleckiej m.in.

Parafia żyje wiarą i miłością (par. Bieliny przeżywa rok jubileuszowy)

W najnowszym Gościu Niedzielnym m.in.:

Co czwarty Polak doświadcza samotności - wynika z danych opublikowanych przez Wspólne Centrum Badawcze Unii Europejskiej. Drastyczny, prawie trzykrotny wzrost tego wskaźnika nastąpił w czasie pandemii.

Uważajmy na rosyjską narrację. O rosyjskich działaniach dezinformacyjnych i propagandowych prowadzonych w Polsce mówi Pełnomocnik Rządu ds. Bezpieczeństwa Przestrzeni Informacyjnej RP minister Stanisław Żaryn

 

MODLITWA O POMOC W TRUDNYCH CZASACH

Święty Andrzeju Bobolo, nasz wielki Patronie! Wzywamy Cię w ufnej modlitwie jako Patrona trudnych czasów. Ty krzepiłeś Polaków w czasach wszelkiego zagrożenia. Oddajemy się Tobie w opiekę. Pomagaj nam wytrwać pośród wszystkich doświadczeń osobistych i społecznych. Wyjednaj nam łaskę Bożego pokoju i jedności, byśmy z rozwagą i ewangeliczną roztropnością umieli dostrzegać i oceniać sprawy własne i sprawy narodu w świetle Ewangelii Chrystusa. Uproś nam odwagę działania, byśmy nie trwali w bezradności wobec zła, które nie ustaje. Niech nas napełnia Boża radość, gdy zwyciężamy albo ponosimy porażki. Święty Andrzeju Bobolo, oręduj za nami u naszego Pana Jezusa Chrystus, który z Ojcem żyje i króluje w jedności Ducha Świętego przez wszystkie wieki wieków. Amen. Amen.

 

IN

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Dziś trzydziesta niedziela zwykła w roku liturgicznym. We wspólnocie Kościoła obchodzona jest jako Niedziela Misyjna, która rozpoczyna tydzień misyjny. Naszą modlitwą wspieramy dziś wszystkich misjonarzy duchownych i świeckich, wypraszamy im Bożą pomoc w trudzie głoszenia Ewangelii. Światowy Dzień Misyjny to także okazja do modlitwy o nowe powołania misyjne, aby nie zabrakło głosicieli Dobrej Nowiny. Dziś także wspieramy Papieskie Dzieła Misyjne naszymi ofiarami. Za każdy gest dobroci wobec misjonarzy składamy serdeczne Bóg zapłać!

 1. Dziękujemy sprzątającym kościół, w tym tygodniu byli to  Świetlik Maria, Elżbieta Krysiak, Zbigniew Dyk, Agata Klamczyńska, Magda Pożoga, Damian Rdzanek. Modlimy się za Was podczas nowenny do Matki Bożej Nieustającej pomocy w środę. Do sprzątania na sobotę na godz. 9.00 zapraszamy kolejne 5 rodzin.
 2. Taca gospodarcza w zeszłym tygodniu wyniosła 2188 zł. Rozpoczęliśmy gromadzenie materiału do prac na cmentarzu. Poszukujemy wykonawców.
 3. Zbliżają się dni modlitwy za zmarłych. Prosimy o umiarkowanie w ilości zakupionych zniczy i sztucznych kwiatów na groby.
 4. Zapraszamy na Krąg Biblijny we wtorek o 19.00
 5. Zapraszam w czwartek do porządkowania cmentarza.
 6. W piątek, 28 października, w kalendarzu liturgicznym przypada święto Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza.
 7. Trwa miesiąc modlitwy różańcowej. Zapraszamy codziennie do świątyni na nabożeństwo różańcowe na godz. 16.00. Tych, którzy z różnych względów nie mogą przybyć na wspólną modlitwę, zachęcamy do odmawiania różańca w domu.
 8. Przyjmujemy wypominki za zmarłych
 9. Codziennie odbywa się wystawienie Najświętszego Sakramentu (Adoracja) poniedziałek – sobota po Mszy św., piątek, sobota  - 20.00, niedziela 15.00  - zapraszamy
 10. Wszystkim jubilatom i solenizantom najbliższego tygodnia życzymy obfitości Bożych darów oraz szczególnej opieki Matki Zbawiciela.
 11. PRASA

W najnowszej Niedzieli m.in.:

Czy Kościół może istnieć bez struktur? Dlaczego tak wiele złego mówi się w mediach o Kościele instytucjonalnym? O tym, że misje to nie egzotyczna wycieczka, o powodach, dla których duchowni zostają misjonarzami i o miejscu młodych w przestrzeni misyjnej mówi bp Jan Piotrowski.            W najnowszym numerze „Bliżej życia z wiarą” znajdziemy historię bohatera filmu „Dług”, który nawrócił się w więzieniu, wyznanie pastora protestanckiego, który został katolikiem oraz spektakularne cuda z jasnogórskich kronik.

W najnowszym Gościu Niedzielnym m.in.:

Jeszcze rok temu dyskusję na temat schronów, jądrowych ładunków taktycznych i strategicznych albo na temat tabletek z jodem można było usłyszeć w filmach dokumentalnych o zimnej wojnie. Dzisiaj te tematy są na pierwszych stronach gazet

Mały Gość Niedzielny – o siłach specjalnych: tych niebieskich i tych ziemskich

W tym tygodniu patronują nam:

- piątek, 28 października – Święci Szymon i Juda Tadeusz, Apostołowie, świadkowie życia Jezusa, głosiciele prawdy o Jego śmierci i zmartwychwstaniu.

Prosimy o staranne segregowanie śmieci. Wyjmujemy je z reklamówek i wrzucamy nie do kontenera lecz do odpowiedniej komory z oznaczeniami: organiczne, plastik i szkło. Prosimy też o informowanie zamiejscowych z prośbą o porządek. Przy okazji świąt możemy złożyć ofiarę na wywóz śmieci.

 

Podkategorie