Piątek

 8.00 – Msza św.

17.00 – Msza św.

Sobota – DZIEŃ SPOWIEDZI.

Spowiedź od 9.00, od 10.30 i od 16.15 i od 20.00 (podczas adorcji).

9.30 - Msza św.

11.00 - Msza św.

17.00 - Msza św.

Niedziela

Msze św. 8.00; 10.00; 12.00

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 1. Dziś druga niedziela Wielkiego Postu. Kościół na różne sposoby pragnie nam pomóc, abyśmy ten święty czas przeżywali z jak największym pożytkiem. Czyni to zwłaszcza przez głoszenie słowa Bożego i sprawowanie sakramentu pojednania i pokuty. Dziś obchodzimy Niedzielę Ad Gentes, która jest Dniem Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. W wielu miejscach świata ofiarną pracę misyjną podejmują misjonarze duchowni i świeccy. Nie tylko niosą światło Ewangelii, ale także codzienną pomoc. Módlmy się dzisiaj za wszystkich pracujących na misjach, aby doświadczali Bożej pomocy i wsparcia ze strony wspólnoty wierzących.
 2. W naszym kościele w każdy piątek po Mszy św. o godz. 17.00 razem z Chrystusem i Jego bolejącą Matką przemierzamy Drogę krzyżową, a w niedziele o godz. 15.00  rozpamiętujemy mękę Pana Jezusa podczas Gorzkich żali. Wszystkich zachęcam do licznego udziału w tych nabożeństwach. Nie lekceważmy i nie odrzucajmy możliwości pogłębienia wiary i prawdziwego nawrócenia, pogłębienia naszej komunii z Bogiem.
 3. Dziękujemy sprzątającym kościół – byli to – Marcin Libuda, Wiesław Pożoga, Elżbieta Sepioło, Anna Ulińska, Zofia Mańka, sprzątający złożyli ofiarę na Kościół  150.  Do sprzątania kościoła na 8.00  w  sobotę zapraszamy kolejne rodziny
 4. Dziękuję za ufundowanie kompletu pięknych obrusów maryjnych przez Róże Różańcową z Tarczku Górnego, (jak wyglądają można zobaczyć na bocznym ołtarzu) . Modlimy się za Was podczas nowenny do Matki Bożej Nieustającej pomocy w środę.
 5. Zakończyły się prace na cmentarzu.
 6.  Bardzo dziękuję za waszą ofiarność. Zachęcam tych którzy jeszcze pragną dołączyć się do sfinansowania tej inwestycji do złożenia ofiary
 7. Uczestnicy wyjazdu do kina na film „Opiekun” – bardzo zachęcają do obejrzenia filmu o św. Józefie!!!
 8. We wtorek o 19:00 krąg biblijny - na spotkaniu odczytujemy fragment Pisma Świętego, który jest punktem wyjścia naszych rozmów. Zapraszamy
 9. Zapraszamy też na spotkania Legionu Maryi - wspólna modlitwa zawsze w środę po Mszy świętej
 10. W tym tygodniu odbędą się nasze Wielkopostne rekolekcje. Porządek rekolekcyjny Mszy: piątek 8.00 i 17.00. W sobotę będzie dzień spowiedzi, pół godziny przed mszami od 9.00, od 10.30 i od 16.15 i od 20.00 (podczas adorcji). Msze św. w tym dniu – 9.30, 11.00, 17.00 . Osoby, które nie będą mogły skorzystać w tym dniu z sakramentu pokuty spowiadam  każdego dnia przed Mszą św. i podczas adoracji w piątki i soboty o 20.00
 11. W naszej świątyni wystawiony jest „kosz dobroci”, gdzie można składać produkty żywnościowe i środki czystości, które zostaną przekazane najbardziej potrzebującym rodzinom z naszej wspólnoty i Ukrainy. Dziękujemy z każdy – nawet najmniejszy gest miłosierdzia.
 12. Wpatrzeni w Ukrzyżowanego, który dla nas wyrzekł się wszystkiego i złożył w ofierze swoje życie, z ochoczym sercem podejmujmy trud dobrowolnego umartwienia jako wynagrodzenie za grzechy nasze i naszych bliźnich. Zróbmy dobre postanowienia, powstrzymujmy się od udziału w głośnych rozrywkach, od spożywania napojów alkoholowych, palenia, aby w ten sposób wynagrodzić Bogu grzechy pijaństwa, rozwiązłości, nieuczciwości i wszelki brak pokory. Nie zapominajmy, że Wielki Post jest czasem powagi, pokuty i modlitwy. Niech go nie zakłócą huczne spotkania czy imprezy rozrywkowe. Kochani rodzice i wychowawcy, z większą troską spojrzyjcie w tym czasie na swoje dzieci. To na was spoczywa obowiązek dobrego wychowania dzieci, także w duchu tradycji i naszej polskiej pobożności.
 13. W środę, 8 marca, obchodzimy Dzień Kobiet! Choć to raczej świecka uroczystość, pamiętajmy w modlitwach o wszystkich niewiastach, zwłaszcza o tych najbardziej utrudzonych matkach wielodzietnych rodzin, o samotnych i wdowach, o kobietach poniżanych i prześladowanych w wielu częściach świata. Wszak kobiety wypełniają szczególną rolę w świecie, w Kościele i w rodzinie. Polecajmy ich trud oraz życie Panu Bogu i Maryi, która jest najpiękniejszym wzorem żony i matki. Podczas środowej Nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy oraz Mszy Świętej o godz. 17.00 w szczególny sposób polecimy Bogu i Matce Najświętszej wszystkie niewiasty – te młodsze i starsze – z naszej wspólnoty parafialnej, które serdecznie zapraszam w tym dniu do naszego kościoła wraz z ich bliskimi.
 14. Codziennie odbywa się wystawienie Najświętszego Sakramentu (Adoracja) poniedziałek, czwartek – po Mszy św; piątek, sobota - 20.00; niedziela o 15.00  - zapraszamy
 15. PRASA W najnowszej Niedzieli m.in.: Spór o klimat to dziś spór nauki z polityką, rozumu z emocjami i rzeczywistości z ideologią. Ile prawdy jest w tezach mówiących o przeludnieniu Ziemi? Czy czeka nas katastrofa ekologiczna? Jaki glos w sprawie zmian klimatu i ochrony środowiska zajmuje Kościół?                Dlaczego wszechmogący Bóg nie powstrzymał pierwszego człowieka od grzechu? Czym jest grzech pierworodny?

W najnowszym Gościu Niedzielnym m.in.:

Często myślimy, że za złe postępowanie Pan Bóg nas karze chorobami czy życiowymi zawirowaniami. Czy słusznie?     Uczmy się od Czechów. W 2022 roku w Polsce urodziło się tylko 305 tys. dzieci. To najgorszy wynik w powojennej historii naszego kraju. Dlaczego nasi południowi sąsiedzi mają znacznie wyższy współczynnik dzietności?

Podkategorie