PIĄTA NIEDZIELA WIELKANOCY 7 maja 2023

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 1. Dziś kolejna – piąta niedziela Wielkanocy. Gromadzimy się na Eucharystii, która jest darem nieskończonej miłości Boga. Możemy ten Wielkanocny Sakrament przyjąć i pozwolić, aby przemieniał nas wewnętrznie, czynił nas coraz bardziej podobnymi do Chrystusa. Wszyscy jesteśmy zaproszeni, aby już tu, na ziemi, zacząć wchodzić w świętą rzeczywistość Nieba. Najdoskonalszą Nauczycielką na tej drodze jest dla nas Maryja – Ta, która wypowiedziawszy przy zwiastowaniu „fiat”, nigdy go nie cofnęła, nigdy nie odstąpiła od Bożego Syna, szła z Nim aż na Kalwarię, trwała w komunii założonej przez Niego wspólnoty – Kościoła.
 2. Dziękujemy sprzątającym kościół – byli to – Urszula Zaręba, Marianna Drobniak, Katarzyna Dankowska, Mikołaj i Joanna Rogula, sprzątający oraz Monika Wnętrzak, Antoni Zacharski, Wanda Grzejszczyk, Teresa Dankowska ufundowali kwiaty i  złożyli ofiarę na środki czystości  140 zł. Modlimy się za Was podczas nowenny do Matki Bożej Nieustającej pomocy w środę. Do sprzątania kościoła w tym tygodniu zapraszamy rodziców klasy 2.
 3. W poniedziałek, 8 maja, przypada uroczystość Świętego Stanisława, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski. Jest on wzorem dla tych, którzy kropla po kropli mają oddawać codziennie swoje życie dla gromadzenia Chrystusowej owczarni. Będziemy więc prosić Świętego Stanisława o wstawiennictwo, aby powołania kapłańskie, budzące się na polskiej ziemi, były naprawdę godne i święte. Wszystkich parafian gorąco zapraszam na Eucharystię tej uroczystości o godz. 00 i 17.00 . W parafii Bodzentyn w tym dniu jest odpust parafialny.
 4. W sobotę o 12.00 odbędzie się pierwsza komunia św. dzieci z naszej parafii.
 5. We wtorek 16 maja wybieramy się z dziećmi pierwszokomunijnymi i rodzinami na pielgrzymkę do Częstochowy. Jeśli będziemy mieć wolne miejsca możemy zabrać jeszcze inne osoby.
 6. W sobotę, 13 maja, w liturgii wspominamy Matkę Bożą Fatimską oraz rocznicę zamachu na Świętego Jana Pawła II. Wobec nieustających ataków na jego osobę, mając przed oczami wydarzenia z 13 maja 1981 roku, tym bardziej wpatrujmy się w jego święte życie, na jego wzór starajmy się żyć w pełnej komunii z Panem Bogiem i całkowicie zawierzmy Maryi nasze rodziny i nasze osobiste codzienne sprawy. Nabożeństwo fatimskie i adoracja o godz. 00.
 7. Przyszła niedziela, 14 maja, przykrywa święto Świętego Macieja Apostoła, wybranego do Grona Dwunastu w miejsce Judasza. Hebrajskie imię „Maciej” oznacza „dar Boga”. Zwróćmy się do tego Świętego, aby wspomagał nasze wysiłki codziennego stawania się darem Boga dla braci.
 8. Przypominam, że w naszym kościele w maju codziennie odprawiamy nabożeństwa majowe ku czci Matki Najświętszej po Mszy św. o godz. 18.00. Weźmy udział w tym modlitewnym uwielbieniu Matki naszego Pana i naszej. W tak wielu sprawach osobistych, rodzinnych i narodowych możemy i powinniśmy prosić o Jej wstawiennictwo!
 9. We wtorek o 19:00 krąg biblijny - na spotkaniu odczytujemy fragment Pisma Świętego, który jest punktem wyjścia naszych rozmów. Zapraszamy
 10. Zapraszamy też na spotkania Legionu Maryi - wspólna modlitwa zawsze w środę po Mszy świętej
 11. Codziennie odbywa się wystawienie Najświętszego Sakramentu (Adoracja) poniedziałek, czwartek – po Mszy św; piątek, sobota - 20.00; niedziela o 15.00  - zapraszamy
 12. Bardzo proszę o pilnowanie porządku na cmentarzu: wyrzucanie śmieci do komór i segregowania śmieci. Nie wyrzucajmy śmieci w pod mur lub robi cmentarza. Groby (szczególnie na starej części cmentarza) którym się nikt nie opiekuje można zgłosić.
 13. PRASA

W najnowszym numerze Gościa Niedzielnego m.in.: Czy da się dziś zorganizować Pierwszą Komunię tak, aby komercyjna otoczka nie zasłoniła istoty: spotkania z żywym Bogiem?             Widok strażaka oznacza, że nadchodzi pomoc. Jeśli strażakiem jest duchowny, może pomóc nawet tam, gdzie nikt inny pomóc już nie potrafi. O kapłanach, którzy w wolnych chwilach działają w Ochotniczej Straży Pożarnej pisze Franciszek Kucharczak. Wśród opisanych kapłanów jest ks. Łukasz Zygmunt.

W najnowszej Niedzieli m.in.: Czego Pan Bóg zapomniał objawić przez Jezusa, że teraz „dopowiada” przez Bożą Rodzicielkę? Czy nie wystarczy pośrednictwo zbawcze Jezusa? Czy potrzebujemy objawień maryjnych? Początek świata. Kto ma rację? Przyzwyczajeni do naukowej wizji powstania świata przed miliardami lat zapominamy, że jest on wyłącznie skutkiem decyzji Boga.                  Co z małżonkami, którzy opuszczeni przez współmałżonka, zdradzeni, żyją wierni złożonej przysiędze małżeńskiej?

W Niedzieli Kieleckiej m.in.: Stróż i świadek wiary. Jubileusz bpa Mariana Florczyka                  Pobożność maryjna ma się dobrze – ks. Edmund Nocoń o formach kultu maryjnego w naszej diecezji

 

CZWARTA NIEDZIELA WIELKANOCY 30 kwietnia 2023

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 1. Podczas tego Tygodnia szczególnie będziemy prosić o powołania kapłańskie i zakonne z naszej wspólnoty parafialnej. Być może w młodych sercach naszych parafian daje się słyszeć głos Bożego wołania: „Pójdź za mną”! Drodzy Rodzice i Wychowawcy, pielęgnujmy te Boże podszepty, wspierajmy je modlitwą, delikatną radą, a nade wszystko nie stawajmy na przeszkodzie, jeśli któryś syn czy córka podejmą decyzję o poświęceniu swego życia dla Boga i bliźnich. Każdy dar złożony w ręce Boga zostanie wielokrotnie wynagrodzony! Prośmy o pomoc Tę, która wiernie i do końca trwała przy Chrystusie i przy rodzącym się Kościele w Dniu Pięćdziesiątnicy. Maryja jest najlepszą Matką wszystkich kapłanów i Wychowawczynią powołań kapłańskich.
 2. Dziękujemy sprzątającym kościół – byli to – Aurelia Dyk, Halina Głuszek, Anna Kwiatek, Aneta Mróz, Marianna Wrzesień, Jolanta Jarosz, sprzątający oraz Jolanta Zacharska złożyli ofiarę na Kościół  145. Modlimy się za Was podczas nowenny do Matki Bożej Nieustającej pomocy w środę. Do sprzątania kościoła na sobotę na g. 9.00 zapraszamy kolejne rodziny
 3. We wtorek o 19:00 krąg biblijny - na spotkaniu odczytujemy fragment Pisma Świętego, który jest punktem wyjścia naszych rozmów. Zapraszamy
 4. Zapraszamy też na spotkania Legionu Maryi - wspólna modlitwa zawsze w środę po Mszy świętej
 5. W najbliższy poniedziałek wchodzimy w maryjny miesiąc maj. Codziennie będziemy gromadzili się wokół ołtarza na Eucharystii i na tak kochanym przez starszych i młodszych majowym nabożeństwem. Tyle ważnych spraw mamy do omodlenia przed obliczem Matki Bożej. W Jej szkole uczmy się całkowitego oddania Bogu i braciom. W naszym kościele nabożeństwo majowe będziemy celebrowali codziennie o godz. 18.00. Zadbajmy też o Jej wizerunki w naszych domach i w przydrożnych kapliczkach. Rodzinnie gromadźmy się przy nich na śpiewanie Litanii loretańskiej, pieśni maryjnych, na różaniec czy wieczorny Apel Jasnogórski.
 6. W przyszłą niedzielę ogłoszę plan poświęcenia pól.
 7. Dzień 1 maja – to także Święto Pracy. Prośmy Świętego Józefa Robotnika o wrażliwość sumień i ład moralny w życiu społecznym. Eucharystię tego dnia o godz. 8.00 i 10.00 połączymy także z krótkim nabożeństwem w intencji bezrobotnych i poszukujących pracy.
 8. We wtorek, 2 maja, przypada też Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Modlitwą ogarniemy też rodaków żyjących poza granicami naszej ojczyzny. Nie zapomnijmy o wywieszeniu flag, aby w ten sposób zademonstrować nasze przywiązanie do barw narodowych.
 9. W kalendarzu liturgicznym pod datą 3 maja celebrujemy uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, głównej Patronki naszej ojczyzny. Msze Święte tego dnia w naszym kościele będą sprawowane jak w niedzielę. Weźmy udział w liturgii tej uroczystości, dopisując w ten sposób kolejną kartę miłości naszego narodu do Maryi. Podczas liturgii ponowimy Akt oddania Polski pod opiekę Matki Najświętszej.
 10. Również w tym tygodniu, w sobotę, 6 maja, przypada święto Świętych Apostołów Filipa i Jakuba, którzy czerpiąc moc z Chrystusa, udowodnili, że nawet słaby człowiek jest w stanie poświęcić się głoszeniu Ewangelii. Ich wstawiennictwu będziemy polecać wszystkich powołanych do pracy w Winnicy Pańskiej, zwłaszcza że przez cały bieżący tydzień trwają Kwartalne dni modlitw o powołania do służby w Kościele.
 11. Codziennie odbywa się wystawienie Najświętszego Sakramentu (Adoracja) poniedziałek, czwartek – po Mszy św; piątek, sobota - 20.00; niedziela o 15.00  - zapraszamy
 12. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca:

- w czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwa o uświęcenie kapłanów oraz o nowe powołania

- w piątek odwiedziny chorych od godz. 9.00 . Prosimy zgłaszać chorych w zakrystii. W domu należy przygotować stolik nakryty białym obrusem, krzyż, świece oraz wodę święconą. Osoby chore będą mogły przystąpić do spowiedzi, przyjąć sakrament namaszczenia i Komunię Świętą.

- w piątek spowiedź święta od godz. 17.00

- w pierwszą sobotę miesiąca wystawienie Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo ku czci Matki Najświętszej po Mszy Świętej o godz. 20.00. Msza św. o 21.00

 1. PRASA

Niedziela - Kult św. Teresy z Lisieux – fenomen oddziaływania świętejPrzeżyła zaledwie 24 lata. Zdobyła serca wielkich teologów i prostych ludzi. Jaki jest klucz do zrozumienia fenomenu św. Teresy z Lisieux?

Gość Niedzielny - Kult św. Teresy z Lisieux – fenomen oddziaływania świętejPrzeżyła zaledwie 24 lata. Zdobyła serca wielkich teologów i prostych ludzi. Jaki jest klucz do zrozumienia fenomenu św. Teresy z Lisieux?

 1. Pogrzeb śp. Stanisława Rachtana we wtorek o 13.00 – pomódlmy się za niego - wieczny odpoczynek ….

Podkategorie