Search

DROGA ŚWIATŁA

1   Pierwsza Stacja –Zmartwychwstanie Jezusa.

– Chrystus Zmartwychwstał Alleluja!

– Prawdziwie zmartwychwstał Alleluja!

(Rozpoczyna się od pojawienia się aniołów

Petarda!!! (odgłos wybuchy, trzęsienia ziemi)

Aniołowie wchodzą do grobu, w tym czasie podchodzą kobiety)

Spotkanie z Aniołami (dialog) . biegną od pustego grobu do Apostołów

Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. A oto powstało wielkie trzęsienie ziemi. Albowiem anioł Pański zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Postać jego jaśniała jak błyskawica, a szaty jego były białe jak śnieg. Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i stali się jakby umarli. Anioł zaś przemówił do niewiast:

Anioł –     «Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: Powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei. Tam Go ujrzycie. Oto, co wam powiedziałem». (Mt 28, 1-7)

————————————————————————————————————————Pieśni PieśniPieśniPieśniPieśniPieśniPieśniPieśniPieśniPieśniPieśniPieśniPieśniPieśni

Zmartwychwstał Pan…!!!

 

 

2        Stacja DRUGA -Niewiasty i uczniowie przy pustym grobie.

– Chrystus Zmartwychwstał Alleluja!

– Prawdziwie zmartwychwstał Alleluja!

(do grobu biegną Jan i Piotr. Wchodzą do środka. Piotr wynosi z wnętrza złożone białe płótna)

Kobiety zaś pobiegły i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekły do nich:

–  «Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono».

Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu.

A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka.

 Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu.

Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu.

 Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, [które mówi], że On ma powstać z martwych. (J 20,1-9)

————————————————————————————————————————Pieśni PieśniPieśniPieśniPieśniPieśniPieśniPieśniPieśniPieśniPieśniPieśniPieśniPieśni

Zmartwychwstał Pan…!!!

3        Stacja TRZECIA – Zmartwychwstały Jezus ukazuje się Marii Magdalenie.

– Chrystus Zmartwychwstał Alleluja!- Prawdziwie zmartwychwstał Alleluja!

Maria Magdalena chodzi i szuka. Podchodzi do niej Zmartwychwstały. Odbywa się dialog.

Maria Magdalena natomiast stała przed grobem płacząc. A kiedy [tak] płakała, nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli, siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa – jednego w miejscu głowy, drugiego w miejscu nóg. I rzekli do niej:

 «Niewiasto, czemu płaczesz?»

Odpowiedziała im: «Zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie Go położono».

Gdy to powiedziała, odeszła dalej i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus.

Rzekł do niej Jezus: «Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz?» Ona zaś sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do Niego: «Panie, jeśli ty Go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie Go położyłeś, a ja Go wezmę». Jezus rzekł do niej: «Mario!» A ona obróciwszy się powiedziała do Niego po hebrajsku: «Rabbuni», to znaczy: Nauczycielu! Rzekł do niej Jezus: «Nie zatrzymuj Mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im: “Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego”». Poszła Maria Magdalena oznajmiając uczniom: «Widziałam Pana i to mi powiedział». (J 20, 11-18)

(procesja formuje się –     Na początku krzyż ze stułą

Dalej obraz Jezusa Miłosiernego. Cztery pochodnie po bokach.

-Pieśni PieśniPieśniPieśniPieśniPieśniPieśniPieśniPieśniPieśniPieśniPieśniPieśniPieśni

Zmartwychwstał Pan…!!!

4        Stacja CZWARTA – Zmartwychwstały Jezus ukazuje się uczniom idącym do Emaus.

– Chrystus Zmartwychwstał Alleluja!           – Prawdziwie zmartwychwstał Alleluja!

Gdzieś na skrzyżowaniu dróg spotykają się ze sobą Zmartwychwstały Jezus i dwaj uczniowie. Dalej idą razem i rozmawiają. (uczestnicy idą za nimi do Emaus)

Tego samego dnia dwaj z nich byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej sześćdziesiąt stadiów od Jerozolimy.

 Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi.

 Lecz oczy ich były niejako na uwięzi, tak że Go nie poznali. On zaś ich zapytał: «Cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze?» Zatrzymali się smutni.

A jeden z nich, imieniem Kleofas, odpowiedział Mu: «Ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało». Zapytał ich: «Cóż takiego?» Odpowiedzieli Mu: «To, co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu.» Na to On rzekł do nich: «O nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy! Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały?»

I zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego. (Łk 24, 13-19. 25-27)

Pieśni PieśniPieśniPieśniPieśniPieśniPieśniPieśniPieśniPieśniPieśniPieśniPieśniPieśni

Zmartwychwstał Pan…!!!

5        Stacja PIĄTA – Zmartwychwstały Jezus objawia się przy łamaniu chleba.

– Chrystus Zmartwychwstał Alleluja!           – Prawdziwie zmartwychwstał Alleluja!

Uczniowie mocno nalegają aby wszedł do ich domu i pozostał z nimi

Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili Go, mówiąc:

 «Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił».

(wszyscy śpiewają „Panie pozostań, ma się ku wieczorowi….” Dając czas na posiłek aktorom.)

Wszedł więc, aby zostać z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy oczy im się otworzyły i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu.

 I mówili nawzajem do siebie:

 «Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?»

W tej samej godzinie wybrali się i wrócili do Jerozolimy. (Łk 24, 28-35)

Po rozpoznaniu Jezusa. Uczniowie szybko wybiegają i wracają tą samą drogą do Wieczernika..

————————————————————————————————————————Pieśni PieśniPieśniPieśniPieśniPieśniPieśniPieśniPieśniPieśniPieśniPieśniPieśniPieśni

 

Zmartwychwstał Pan…!!!

6        Stacja SZÓSTA – Zmartwychwstały Jezus ukazuje się uczniom w wieczerniku.

– Chrystus Zmartwychwstał Alleluja!           – Prawdziwie zmartwychwstał Alleluja!

(Rozpoczyna się od powrotu Kefasa i drugiego ucznia z Emaus). Można ustawić samą futrynę z drzwiami. Jezus wchodzi nie przez drzwi.

Kiedy wrócili do Jerozolimy zastali w Wieczerniku Jedenastu i innych z nimi, którzy im oznajmili: «Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi». Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak Go poznali przy łamaniu chleba.

A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: «Pokój wam!»

Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich:

 «Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam».

Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: «Macie tu coś do jedzenia?»

Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec nich. (Łk 24, 36-43)           

(jeden z Apostołów podaje chleb i rybę, którą Jezus zjada.

————————————————————————————————————————Pieśni PieśniPieśniPieśniPieśniPieśniPieśniPieśniPieśniPieśniPieśniPieśniPieśniPieśni

 

Zmartwychwstał Pan…!!!

7        Stacja SIÓDMA – Zmartwychwstały Jezus przekazuje uczniom władzę odpuszczania grzechów.

– Chrystus Zmartwychwstał Alleluja!           – Prawdziwie zmartwychwstał Alleluja!

A Jezus znowu rzekł do nich:

 «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam».

 Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im:

 «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane». (J 20, 19-23)

(Jezus Apostołom zakłada stuły i wychodzi też nie przez drzwi)

Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego:

 «Widzieliśmy Pana!»

Ale on rzekł do nich:

«Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę».

-Pieśni PieśniPieśniPieśniPieśniPieśniPieśniPieśniPieśniPieśniPieśniPieśniPieśniPieśni

Zmartwychwstał Pan…!!!

 

 

8        Stacja ÓSMA – Zmartwychwstały Jezus umacnia wiarę Tomasza.

– Chrystus Zmartwychwstał Alleluja!           – Prawdziwie zmartwychwstał Alleluja!

 

A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz [domu] i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: «Pokój wam!»

Następnie rzekł do Tomasza:

«Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż [ją] do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym!»

 Tomasz Mu odpowiedział: «Pan mój i Bóg mój!»

 Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli». (J 20, 24-29)

————————————————————————————————————————Pieśni PieśniPieśniPieśniPieśniPieśniPieśniPieśniPieśniPieśniPieśniPieśniPieśniPieśni

Zmartwychwstał Pan…!!!

 

9        Stacja DZIEWIĄTA – Zmartwychwstały Jezus ukazuje się uczniom nad Jeziorem Tyberiadzkim.

– Chrystus Zmartwychwstał Alleluja!           – Prawdziwie zmartwychwstał Alleluja!

Potem znowu ukazał się Jezus nad Morzem Tyberiadzkim. A ukazał się w ten sposób: Byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z Jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich: «Idę łowić ryby». Odpowiedzieli mu: «Idziemy i my z tobą».

Kilku Apostołów wypływa na łódce na jezioro. Zarzucają sieci. Na brzegu pojawia się Jezus

Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. A Jezus rzekł do nich:   

«Dzieci, czy macie co na posiłek?»

Odpowiedzieli Mu: «Nie».

On rzekł do nich: «Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie». Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć.

Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował: «To jest Pan!»

Szymon Piotr usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę – był bowiem prawie nagi – i rzucił się w morze.

(Piotr rzuca się do wody i płynie do brzegu)

 Reszta uczniów dobiła łodzią, ciągnąc za sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie było daleko – tylko około dwustu łokci.

A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli żarzące się na ziemi węgle, a na nich ułożoną rybę oraz chleb. A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im – podobnie i rybę. (J 21, 1-9.13)

Na brzegu jest rozpalone wcześniej ognisko i przygotowane chlebki (z ciasta jak na pizze, tylko bez „nadzienia”, i kawałki wędzonej ryby. Ta stacja kończy się śniadaniem na trawie dla wszystkich uczestników.

————————————————————————————————————————Pieśni PieśniPieśniPieśniPieśniPieśniPieśniPieśniPieśniPieśniPieśniPieśniPieśniPieśni

 

Zmartwychwstał Pan…!!!

10     Stacja DZIESIĄTA – Zmartwychwstały Jezus powierza Piotrowi swój Kościół.

– Chrystus Zmartwychwstał Alleluja!           – Prawdziwie zmartwychwstał Alleluja!

Jezus prosi Piotra i odchodzi nieco na bok.

A gdy spożyli śniadanie, Jezus wziął na bok Szymona Piotra rzekł do niego: «Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?»

Odpowiedział Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham».

Rzekł do niego: «Paś baranki moje!»

I znowu, po raz drugi, powiedział do niego: «Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie?»

 Odparł Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham».

 Rzekł do niego: «Paś owce moje!».

Powiedział mu po raz trzeci: «Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie?»

Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: «Czy kochasz Mnie?» I rzekł do Niego: «Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham».

 Rzekł do niego Jezus: «Paś owce moje! (J 21, 15-17)

Pieśni PieśniPieśniPieśniPieśniPieśniPieśniPieśniPieśniPieśniPieśniPieśniPieśniPieśni

Zmartwychwstał Pan…!!!

 

11     Stacja JEDENASTA – Rozesłanie uczniów.

– Chrystus Zmartwychwstał Alleluja!

– Prawdziwie zmartwychwstał Alleluja!

 

Jedenastu zaś uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami:

«Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata». (Mt 28, 16-20)\

 

 

Pieśni PieśniPieśniPieśniPieśniPieśniPieśniPieśniPieśniPieśniPieśniPieśniPieśniPieśni

Zmartwychwstał Pan…!!!

 

 

 

12  Stacja DWUNASTA – Wniebowstąpienie.

– Chrystus Zmartwychwstał Alleluja!           – Prawdziwie zmartwychwstał Alleluja!

 

Zapytywali Go zebrani: «Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela?» Odpowiedział im: «Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi». Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu.

Kiedy uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: «Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba». (Dz 1, 6-11)

(tu zapalamy świecę dymną. Jezus wchodzi w obłok dymu i pod jego osłoną odchodzi.

—Pieśni PieśniPieśniPieśniPieśniPieśniPieśniPieśniPieśniPieśniPieśniPieśniPieśniPieśni

Zmartwychwstał Pan…!!!

 

 

 

13    Stacja TRZYNASTSA  – Oczekiwanie z Maryją na Ducha Świętego.

– Chrystus Zmartwychwstał Alleluja!

– Prawdziwie zmartwychwstał Alleluja!

Apostołowie i Maryja w kręgu modlą się.

Śpiewamy uroczyście Hymn „O Stworzycielu….”

 

Wtedy wrócili do Jerozolimy z góry, zwanej Oliwną, która leży blisko Jerozolimy, w odległości drogi szabatowej. Przybywszy tam weszli do sali na górze i przebywali w niej: Piotr i Jan, Jakub i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Szymon Gorliwy, i Juda, [brat] Jakuba. Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego. (Dz 1, 12-14)

 

————————————————————————————————————————Pieśni PieśniPieśniPieśniPieśniPieśniPieśniPieśniPieśniPieśniPieśniPieśniPieśniPieśni

Zmartwychwstał Pan…!!!

 

 

14 Stacja CZTERNASTA – Zesłanie Ducha Świętego.

– Chrystus Zmartwychwstał Alleluja!           – Prawdziwie zmartwychwstał Alleluja!

Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu.

 Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali.

Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden.

 I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.

Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku. (Dz 2, 1-6)

Apostołowie robią półkolisty szereg, rozkładają ręce. Za nimi pojawiają się dzieci ze świecami,

Z magnetofonu „Alleluja” Hendla

Dzieci wystawiają zza głów Apostołów świece. Apostołowie obracają się, biorą świece od dzieci i stają ze świecami.

Przy drugim Alleluja, zaczynając od Maryi idą ze świecami między ludzi i w różnych językach mówią „Chrystus Zmartwychwstał! Bóg cię kocha!”

Ap. Wracają ze świecami i stają po obu stronach ołtarza

Rozpoczyna się Msza św. 

Podczas Mszy można zrobić odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.

Podczas znaku pokoju Apostołowie przekazują znak pokoju zebranym.

Po błogosławieństwie wszyscy nawzajem się błogosławią np. robiąc sobie znak krzyża na czołach jak rodzice robią to dzieciom.

* Paschalna

– Chrystus Zmartwychwstał Alleluja!

– Prawdziwie zmartwychwstał Alleluja!

 • Liturgia dnia

  Msze Święte

  Niedziele i święta:
  08:00, 10:00, 12:00
  Dni powszednie:
  poniedziałek – środa: 18:00
  czwartek – 07:00 (lub 18:00)
  piątek – sobota: 18:00

  Polecamy