OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 1. Dziś druga niedziela tak zwana zwykła – w ciągu roku. Przypomina nam o tym zielony kolor szat liturgicznych. Prosimy Boga, aby dał nam poznać, co należy czynić, i udzielił siły do wypełnienia poznanych obowiązków (kolekta mszalna).
 2. Dziękujemy sprzątającym kościółbyli to – Jan Kostucha, Jadwiga Kucharczyk, Barbara Basa, Jadwiga Wojteczek, sprzątający oraz Magdalena Wojteczek złożyli ofiarę na Kościół 150 zł. Modlimy się za Was podczas nowenny do Matki Bożej Nieustającej pomocy w środę. Do sprzątania kościoła na sobotę na g. 9.00 zapraszamy kolejne rodziny .
 3. Przekazałem duży krzyż do renowacji, planujemy, że powróci do nas na Wielki Tydzień – kosz renowacji około 15000 zł. Trwają prace przy chodnikach na cmentarzu.
 4. We wtorek o 19:00 krąg biblijny - na spotkaniu odczytujemy fragment Pisma Świętego, który jest punktem wyjścia naszych rozmów. Zapraszamy
 5. Zapraszamy też na spotkania Legionu Maryi - wspólna modlitwa zawsze w środę po Mszy świętej
 6. Od 18 do 25 stycznia w Kościele obchodzimy Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. W tym czasie chrześcijanie różnych wyznań gromadzą się na wspólnych nabożeństwach, konferencjach i spotkaniach ekumenicznych. W ten sposób podejmują wysiłek, aby przezwyciężyć wszelkie podziały i doprowadzić do jedności wspólnoty wierzących w Chrystusa.
 7. W sobotę, 21 stycznia, będziemy obchodzili Dzień Babci, a w niedzielę, 22 stycznia – Dzień Dziadka. Niech będzie to czas szczególnej pamięci i życzliwości dla naszych dziadków i babć. Żyjącym wypraszajmy obfitość Bożego błogosławieństwa, a zmarłym radość życia wiecznego.

poniedziałek

od godziny 9.00 Śniadka Trzecia

czwartek

od godziny 9.00  Tarczek Nowa Wieś – Dąbrowa

piątek

od godziny 9.00 Tarczek Dolny od Bodzentyna do Rodziny Pokrzywka,

sobota

od  9.00 Tarczek Dolny od Rodziny Grzegorskich do Anny Pokrzywki

 1. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy doświadczenia bliskości Boga i Jego mocy w codziennym życiu oraz opieki Matki Najświętszej.
 2. W tym tygodni odeszła do Pana Marianna Pytel. Módlmy się, aby została przyjęta do wiecznej ojczyzny: Dobry Jezu, a nasz Panie, daj jej wieczne spoczywanie…
 3. Wodę poświęconą do zabrania - w przedsionku.
 4. W następną niedzielę, taca gospodarcza na chodniki na cmentarzu.
 5. Codziennie odbywa się wystawienie Najświętszego Sakramentu (Adoracja) poniedziałek, czwartek – po Mszy św; piątek, sobota - 20.00; niedziela o 15.00  - zapraszamy
 6. PRASA

W najnowszej Niedzieli m.in.:

Co zrobić, by modlitwa była skuteczna? Co warunkuje jej właściwy efekt? Czy można się modlić w każdych okolicznościach i w każdym miejscu?

Na nowo wraca dyskusja na temat przywrócenia kary śmierci. Przypominamy, jakie stanowisko na temat kary śmierci zajmuje Kościół. Czy wolno traktować naukę Kościoła w sposób wybiórczy, odrzucając nauczanie Kościoła na temat kary śmierci?

W najnowszym Gościu Niedzielnym m.in.:

Benedykt XVI odszedł otoczony modlitwą. Umierał spokojnie, agonia nie trwała długo. O odchodzeniu papieża emeryta opowiadał w Radiu Watykańskim jego wieloletni sekretarz abp Georg Gänswein.

W tym tygodniu patronują nam:

- poniedziałek,– Święty Antoni - środa, 19 stycznia – Święty Józef Sebastian Pelczar - piątek, 21 stycznia – Święta Agnieszka

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 1. Wspomnienie wydarzenia nad Jordanem, gdzie Pan Jezus przyjął chrzest, a także gdzie Bóg potwierdził, że jest On Jego Synem, kończy okres Narodzenia Pańskiego. Od jutra w liturgii rozpoczyna się tak zwany okres zwykły – w ciągu roku. Jednak w naszej tradycji przedłużamy śpiewanie kolęd do 2 lutego, czyli do święta Ofiarowania Pańskiego, zwanego u nas świętem Matki Bożej Gromnicznej, które bezpośrednio wiąże się z Bożym Narodzeniem. Zapamiętajmy dziś słowa samego Boga o Jezusie: „To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”.
 2. Wspominając chrzest Pana Jezusa w Jordanie, myślimy także o naszym chrzcie, który jest początkiem i fundamentem naszego chrześcijańskiego życia, czyli naszej przyjaźni, komunii z Panem Bogiem. W tym sakramencie otrzymaliśmy godność przybranego dziecka Bożego i dar Bożej miłości. Zostaliśmy też włączeni do wspólnoty Kościoła. Przyjęcie chrztu jest dla nas jednocześnie wielkim zobowiązaniem. Musimy bowiem podążać drogą coraz większego upodabniania się do Chrystusa, to znaczy kochać Go coraz więcej i uczyć się od Niego, jak kochać bliźnich. Jeśli nasza komunia z Bogiem będzie coraz doskonalsza, jako chrześcijanie będziemy stawać się ludźmi wyczulonymi na piękno duchowe i moralne, rozmiłowanymi w tym, co szlachetne, wartościowe, prawdziwie wielkie. W naszej codzienności nie możemy zadowolić się bylejakością i obojętnością.
 3. Zatrzymajmy się na moment przy chrzcielnicy w naszym kościele, aby podziękować za dar dziecięctwa Bożego, ale także zdać sobie sprawę z naszej odpowiedzialności za budowanie Kościoła na ziemi, za głoszenie innym Chrystusa i zachwycanie naszą wiarą.
 4. Dziękujemy sprzątającym kościół – byli to – Kacper Nowak, Maciej Cichoński, Nikola Pytel, Milena Pytel, Ewa Rachtan, Karolina Serwicka, Monika Wojteczek-Skuza, sprzątający oraz Diana Jankowska, Monika Gwardyś, Katarzyna Rachtan złożyli ofiarę na Kościół  180 . Modlimy się za Was podczas nowenny do Matki Bożej Nieustającej pomocy w środę. Do sprzątania kościoła na sobotę na g. 9.00 zapraszamy kolejne rodziny
 5. Na Pomoc Misjom złożyliśmy ofiary na tacę w dzień Trzech Króli w wysokości 1160
 6. Dziękuję za przygotowanie orszaku trzech Króli przez Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich ze Śniadki.
 7. Dziś po Mszy św. o 12.00 dzieci ze Szkoły Podstawowej z Szerzaw przedstawią „Jasełka”.
 8. Rozpoczynamy prace przy chodnikach na cmentarzu parafialnym.
 9. We wtorek o 19:00 krąg biblijny - na spotkaniu odczytujemy fragment Pisma Świętego, który jest punktem wyjścia naszych rozmów. Zapraszamy
 10. Zapraszamy też na spotkania Legionu Maryi - wspólna modlitwa zawsze w środę po Mszy świętej
 11. W naszej parafii rozpoczynamy odwiedziny duszpasterskie – kolęda. Plan kolędy na nadchodzący tydzień jest następujący: od godz. 9.00

poniedziałek

9 stycznia

od godziny 9.00 Tarczek Górny od Świętomarzy w stronę krzyżówki.

czwartek

12 stycznia

od godziny 9.00 Tarczek Górny  od Rodziny Zimnickich do krzyżówki.

piątek

13 stycznia

od godziny 9.00 Śniadka Druga od początku do rodziny Gałek

sobota

14 stycznia

od godziny 9.00 Śniadka Druga II część

 

Codziennie odbywa się wystawienie Najświętszego Sakramentu (Adoracja) poniedziałek, czwartek – po Mszy św; piątek, sobota - 20.00; niedziela o 15.00  - zapraszamy

 

PRASA W najnowszym Gościu Niedzielnym m.in.:

Do najnowszego numeru „Gościa” dołączony jest specjalny, 24-stronnicowy dodatek, poświęcony w całości Benedyktowi XVI. Można w nim przeczytać m.in. o odchodzeniu papieża seniora do domu Ojca, o jego życiu, zanim został księdzem i kardynałem, o okolicznościach wyboru na Stolicę Piotrową oraz znaczeniu pontyfikatu i abdykacji, a także zapoznać się ze wspomnieniami bliskich współpracowników

O męczeństwie rodziny Ulmów, którzy wraz z siedmiorgiem dzieci zginęli z nienawiści do wiary, jest szansą nie tylko na poznanie biografii tych niezwykłych świadków wiary, ale i historycznych okoliczności, w których dokonało się ich męczeństwo.

W najnowszej Niedzieli m.in.:

Czy w dzisiejszym świecie cechującym się brakiem zobowiązań i odpowiedzialności za drugą osobę są możliwe małżeństwa trwające „aż do śmierci”? Jak pielęgnować związek małżeński, aby przetrwał dekady, aby nie zniszczyły go kryzysy?

Aleks, greckokatolicki ksiądz, major i kapelan w armii ukraińskiej, jest obecny na froncie od początku wojny. Specjalnie dla „Niedzieli” ukazuje kulisy frontowego życia, mówi o okrucieństwie wojny i nadziei na przyszłość.

Tradycyjnie na początku każdego roku we wszystkich klasztorach Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia odbywa się losowanie rocznych patronów na 2023 r.  Dzięki stronie www.faustyna.pl/zmbm/patronowie/ może to też uczynić każdy zainteresowany.

 

Podkategorie